В дневен център се грижат за младежите с увреждания в Бяла Слатина

 В дневен център се грижат за младежите с увреждания в Бяла Слатина

ДЦПДУТС е социална услуга в гр.Бяла Слатина, по проект BG05M9OP001-2.019-0004-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дневният център отвори врати на 01.10.2020г. Предоставят се целодневни, почасови и консултативни услуги на деца и младежи с различни увреждания. Центърът работи с 30 потребителя от 0 до 29 години за дневна и почасова грижа, което включва транспорт от и до дома, обяд, почивка, работа със специалисти и оставане в Центъра за полудневна или целодневна грижа, и 60 потребителя на консултативни услуги, което означава ползване само на психолог - веднъж седмично, или рехабилитатор – два пъти седмично, без да са ангажирани с оставане в Центъра през останалата част от деня.

В Дневния център работят 15 служители и специалисти - психолог, логопед, рехабилитатор, педагог, трудотерапевт, четирима детегледачи, мед.сестра, хигиенист, шофьор  и двама социални работници, които оказват помощ във всяка една сфера на тяхното ежедневие. Поддържа се постоянна връзка по телефон с родителите, информират се за работата с децата им. Работещите в центъра се интересуват  от тяхното справяне с наложените от епидемията ограничения. Често родителите просто имат нужда да поговорят с някого, който е съпричастен към положението на семейство, отглеждащо специално дете и да получат адекватна подкрепа. По всякакъв начин се цели социалното включване на тези деца и семействата им. Особено важна за е работата с тях в периода на извънредна епидемична обстановка и всички ограничения, които следват от нея. Много строго се спазват дезинфекционните указания на здравните органи. Дневният център е единственото място, където децата са приемат ежедневно, при спазване на стриктни мерки за безопасност. Тук децата идват с огромно желание, защото се забавляват, учат под формата на игри, хранят се с вкусна храна, почиват. Средата хем им е позната вече, хем е вън от рутината на ежедневието у дома. Родителите споделят, че са абсолютно спокойни, когато децата им идват в Центъра. В нашия град, това е единствената алтернатива на затворения живот вкъщи за специални деца. Всички специалисти се стараят да дават цялото внимание и подкрепа, от която тези деца се нуждаят. С всекиго се работи индивидуално, което им помага да се отпуснат максимално и да изявяват без притеснение своите способности. Това ги прави по-уверени в себе си и им дава самочувствието, от което всеки човек се нуждае, за да бъде пълноценен.

Услугата разполага със собствен микробус, който е специално оборудван за превоз на лица с увреждания. Потребителите се вземат и връщат по домовете, което е голямо облекчение за родителите. Когато Центъра поема грижите за техните деца, това е „глътка въздух“ и за самите родители. Те могат да направят нещо и за себе си, което е равносилно на една подадена приятелска ръка.

Персоналът и условията в Центъра са много предразполагащи за едно щастливо ежедневие. Децата се провокират да работят активно за своето рехабилитиране, чрез предлагане на разнообразни дейности и занимания. В часовете по трудотерапия се вадят на показ умения, които правят своите малки притежатели изключително щастливи. Поощрява се всеки техен напредък. По случай Баба Марта потребителите на услугата участваха в изложба в града, като най-ценни бяха похвалите, които получиха децата за изработените предмети.

Услугата работи от осемнадесет месеца, но вече има доста деца, които показват значим напредък в развитието си. Повечето започнаха да изразяват себе си съвсем свободно. Други не се притесняват да се движат колкото могат. Трети произнесоха първите си думички. При някои от учениците се запълниха големи празнини по основни предмети, като например, четене, писане, смятане. За децата Дневния център е мястото, където очакват с нетърпение да дойдат, защото се чувстват желани. При проучването дали искат да посещават Центъра в условията на извънредна епидемична обстановка, няколко майки споделиха, че не биха спрели по никакъв начин децата си, защото те желаят и говорят само за това, което правят тук.  Приятната среда и грижата на служителите правят Дневния център любимо място за потребителите. За много от тях, това е и единственото място за контакти по време на епидемията. През това време  работата с децата не е спирала. Родителите  съдействаха за дистанционна работа със специалистите, но след спечеленото доверие, все повече родители желаят с децата да се работи в присъствена форма.

 

 


2


2021-04-01 09:40:58