Водоизточник в Кобиляк чака разрешение за експлоатация

Водоизточник в Кобиляк чака разрешение за експлоатация

Жителите на бойчиновските села Бели брег, Кобиляк и Громшин продължават да не могат да ползват водата от чешмите за питейни нужди. През лятото на 2017 години стана ясно, че водата е със завишено съдържание на арсен. От тогава ВиК - Монтана доставя вода за пиене с водоноски. Водоснабдителното дружество опита да пречисти водата със специална технология от Япония, но не се  постигна нужния ефект. Вече е изграден нов водоизточник в района на село Кобиляк. “Водата е годна за пиене. Новият водоизточник не е узаконен от Басейнова дирекция “Плевен. Чакаме вече месеци наред”, съобщи кметът на община Бойчиновци Светлин Сретениев.

Общината има готов проект за 3 милиона лева за подмяната на водопровода в село Кобиляк. “Не смее да сменим водопровода, тъй като водата е негодна и пробите ще покажат отклонения от стандартите и общината ще бъде глобена”, допълни Сретениев.

Водопроводната мрежа в населените места на община Бойчиновци е от 60-те години. Тя е остаряла и има много аварии. До момента са сменени към 80 км от водопровода.

Предполага се, че завишеното количество на арсен на водата в селата Бели брег, Кобиляк и Громшин е от това, че сегашната помпена станция се намира в близост до река “Огоста”, в която има тежки метали. Водата от реката просмуква и влиза в питейната, която се подава за трите села.
2021-03-31 15:54:02