Озеленяват Мизия, с японска върба разкрасяват Войводово

Озеленяват Мизия, с японска върба разкрасяват Войводово

Ръководството на община Мизия започна инициатива по озеленяване и облагородяване на населените места.

Засаждат се нови растителни и дървесни видове в парковите пространства, централните места по селата, улиците и навсякъде, където теренът го изисква или позволява. Пет броя японска върба са засадени от работници на общината в с. Войводово. Предстои засаждане на 50 броя фиданки и в други части на населеното място. Предвижда се изсичане се някои изсъхнали или опасни дървета за да се осигури спокойствие на жителите. На мястото на изсечените дървета ще бъдат засадени нови.

Предстои засаждането и на още дървета от различни видове на различни места. Стартиралото залесяване е част от политиката, свързана с подобряване на околната среда. Целта е община Мизия да стане още по-зелена и красива.

 


2


2021-03-31 15:41:36