Еко кампанията-Хартия за ново дърво стартираха в Кнежа

Еко кампанията-Хартия за ново дърво стартираха в Кнежа

Община Кнежа и Общинският исторически музей стартират екологична кампания „Стара хартия за ново дърво”. Целта е безвъзмездно събиране на стара, употребявана и ненужна хартия от търговските обекти, училищата и детските градини в града. С получените средства от предаването на хартията в пунктовете за вторични суровини ще бъдат закупени дръвчета, които ще се посадят на различни места на територията на общината, имащи нужда от залесяване.

„За да бъде напълно екологична нашата кампания, събирането на хартията ще се извършва от електромобила, с който Община Кнежа съвсем наскоро се сдоби.

Предаването и извозването на хартията от обектите ще се осъществява по предварително определен график. Ако сте съпричастни към нашата кампания и искате да включите в графика и Вашия търговски обект, може да го направите на тел: 09132/71-96.

Към момента в инициативата са се включили 35 търговски обекта, като се надявам за в бъдеще да обхванем все повече и така заедно да дадем принос към опазването на околната среда!“, подчерта кметът Илийчо Лачовски.

 

 
2021-03-30 12:19:02