Образованието, възпитанието и социализацията на нашите деца е национален приоритет

Образованието, възпитанието и социализацията на нашите деца е национален приоритет

Образованието, възпитанието и социализацията на нашите деца е национален приоритет, върху който се „упражняват“ всички, вече повече от 30 години – хаотично, „на парче“ и без ясна визия за следващ период.

Има приети стратегически документи, които не се следват и не се изпълняват и които нямат необходимата ежегодна отчетност по отношение на постигнатото и непостигнатото.

За съжаление управляващите в последните 11 години промениха ролята на българското училище! Вместо да образова, възпитава и социализира ГЕРБ превърна училището в институция, която обслужва други институции, генерирайки справки и безсмислени отчети.

Подменена е ролята на българския учител – превърнат е в администратор, обслужващ различни звена и институции.

Сигурно е случайно, че точно в предизборната кампания отново се поставя темата „мандатност“ на директорите, което вкарва пряко, грубо и законно политиката в българското училище, която и в момента е там – смяна на „неудобни“ учители и директори с „наши“ хора и политически контрол на цялата образователна система по подобие на държавната администрация.

Днес държавата нехае какво се случва със средствата, които отпуска за здравните кабинети и здравната грижа в училище – действаща в момента Наредба № 3 от 27 април 2000 година за здравните кабинети в детските заведения и училищата не се спазва и не се контролира от нито една институция.

Директорите нямат механизъм за контрол върху работата на здравните специалисти, защото те са назначени от кмета на общинат, а зареждането с медикаменти от задължение на общините е прехвърлено на училищния бюджет, без да се осигуряват финансови средства за това.

След 11 години и построяването на стадиони и спортни бази в села и паланки със средна възраст на живущите 70+ управляващите не успяха да превърнат в изключителен държавен приоритет възстановяването на спортната база на училищата и детските градини –на много места в област Враца базата е стара, нефункционална и пред разпад, но това не успява са трогне нито министерството на образованието, нито министерството на спорта.

Работи се на парче, избирателно и без ясна перспектива и приоритет.

След 11 години управляващите не забелязаха, че българската образователна система изостава по отношение на материално-техническата база, за която няма финансовото обезпечаване на дейностите, липсва и политика по кадровото обезпечаване. Няма никаква идея за осигуряване на непрекъснатост и качество на процеса на повишаване на квалификацията на учителите и стимулиране на учителите – иноватори;

„Приятелските” фирми на властта подлежат ли на стриктен контрол на МОН по отношение на качеството на предлаганите програми за квалификация и преквалификация на учителите? Отговор дължат и фирмите и организациите, които предлагат тези програми!

Защо в интернет страницата на МОН са качени за обсъждане 22 национални програми на обща стойност ‪141 640 000 лева? Докога в българската образователна система ще се прилага принципа „по малко на всички”, вместо да се инвестира в конкретни, видими резултати

Въпреки хвалбите на управляващата партия и нейните патриотични патерици във властта продължава да липсва контрол на посещаемостта на децата и учениците в училище.

Необходима е съвременна и стабилна система от професионални училища, защото развитието на професионалното образование има важно значение за формирането на конкурентноспособна икономика, основана на знанието и квалифицирана работна сила.

Изработване на работещи карти на регионите, които ясно, категорично, реално и справедливо да отразяват необходимостта от средни специалисти за различните сектори на икономиката;

Съвременното образование трябва да осигурява на учениците не просто условия за възпроизвеждане на знания, а да създава условия за развиване на познавателните интереси. ГЕРБ отказват да осъзнаят, че образователната среда е динамична и следва акцента в процеса на обучението да бъде изместен от формирането на прекалено конкретни предметни знания и умения към възпитанието на информирани, мислещи, креативни и иновативни млади хора.

 

видео: https://www.facebook.com/AndrejVlcev/posts/3830114097082924

 

Коалиция "Изправи се! Мутри вън!" е с номер 18 в бюлетината.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 


1
2
3


2021-03-19 19:28:28