Не одобриха бюджета на Ново село

Не одобриха бюджета на Ново село

За пореден път бюджетът на община Ново село за 2021 година бе отхвърлен. Мотивите на комисията към Общински съвет бяха, че не са  отразени приетите решения на Общинския съвет на последното заседание, относно промяната в линейната структура, гласуваните промени във финансирането на програмата за читалищната дейност, отмяната на позиции в капиталовите разходи от Административен съд Видин и продължаващите съдебни дела по въпроса.

Общинските съветници гласуваха нееднозначно и за промяната в Годишната програма за читалищната дейност. След мандата на читалищното събрание в Ново село, провело се на 13 март, общинският съветник Иван Базов, който е председател на читалището, трябваше да внесе проблема за финансовото ощетяване на новоселското читалище със 70 % от субсидираната от Министерството на културата бройка, която е разпределена между три читалища в общината – Неговановци, Ясен и Винарово. Предложението му бе  Програмата за читалищна дейност да дофинансира с общински средства дейността на две читалища – новоселското, на което са отнети държавни субсидии и флорентинското, което не е получило никакви допълнителни финанси. Общинският съвет промени линейната структура на общината.

С пълно болшинство и без разисквания бяха приети последните материали - годишният доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ново село за 2020 г. и отчетът за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Ново село за периода 2016-2020 г.

 
2021-03-19 13:52:58