Механици в модерно оборудван кабинет ще обучават в Кнежа

Механици в модерно оборудван кабинет ще обучават в Кнежа

Официално бе открит нов кабинет по дуално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов” гр. Кнежа. Той е оборудван по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” и е предназначен за обучение на ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника“ и „Механизация на селското стопанство“. В новия кабинет учениците ще имат възможност да се обучават в реална работна среда, а след завършването им работодателите биха могли да ги наемат като квалифицирани кадри с подходящата професионална подготовка и опит.

„Поздравявам г-жа Светлана Калапишева – директор на ПГЗ „Стефан Цанов” и целия учителски колектив на училището за усърдието и постоянството, които проявяват в своята работа! Аз съм изключително щастлив, че в нашата община качеството на образование все повече се повишава и нашите деца се реализират успешно на пазара на труда“, заяви кметът на Кнежа Илийчо Лачовски, който бе и сред първите разгледали модерно оборудваното помещение.

 


2
3


2021-03-19 09:06:01