Започва голям ремонт на площада в Берковица

Започва голям ремонт на площада в Берковица

Днес бе даден старт на един от най-големите проекти на община Берковица- ремонтът на част от площад "Йордан Радичков". Символично това стана с подписването на акт образец 2 в сградата на общината. На срещата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – зам.-кмет на Община Берковица, Милован Жан – председател на ОбС-Берковица, арх. Мариел Спасов – управител на „Строител-Криводол” ЕООД, гр. Криводол, инж. Пламен Захариев – Управител на фирмата-проектант „ИСИ 09“ ООД, гр. Монтана, инж.Алберт Младенов – Ръководител направление „Строителен надзор“ в „Дикрил консулт“ ЕООД-София, Галина Борисова – Гл. специалискт „Строителство“, инж. Иван Георгиев – Гл. специалист „АО Кадастър“.

За обекта е предвидено подмяна на съществуващата настилка, изграждане на осветление, както и озеленителна и паркоустройствена част. Проектът предвижда подмяна на настилки с изцяло нови естествени материали, направа на нови алеи с пейки и демонтаж на съществуващите, подмяна и направа на ново парково осветление, подмяна на ВиК инсталации и направа на нов фонтан в началото на източната част от площада, обособяване на цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове по дендрологичен проект, направа на настилка на площадното пространство от два вида естествени плочи и павета с вградено осветление, възстановяване и ремонт на съществуващата чешма, направа на два броя кръгли цветарници, монтаж на пейки от дърво и метал, както и осигурен достъп на хора с двигателни увреждания.

Припомняме, че за втора поредна година, с решение на МС от 09.12.2020 година, са отпуснати допълнителни средства на Община Берковица. Община Берковица получи 1 милион лева за реконструкция и ремонт на площад „Йордан Радичков“ и парка към него.
2021-03-18 14:44:50