Модерна система за третиране на водата заработи в Кнежа

Модерна система за третиране на водата заработи в Кнежа

От няколко дни насам ДГ „Огнян Михайлов” гр. Кнежа разполага със система за дезинфекция, пречистване, омекотяване, структуриране и UV третиране на водата.

„С нея ще осигурим на децата и персонала на детското заведение достъп до филтрирана питейна вода, която е гаранция за здравословен живот и превенция от белодробни и бъбречни заболявания.

Това е първата монтирана система за пречистване на водата в общински учебни заведения. Нашата цел е поетапно да осигурим такива във всички училища и детски градини на територията на Община Кнежа“, заяви кметът Илийчо Лачовски.

 


2


2021-03-17 10:44:19