ПГТР-Враца показа добри практики на специални гости

ПГТР-Враца показа добри практики на специални гости

Иновативната професионална гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца бе домакин по Национална програма „Иновации в действие“ на Министерство на образованието и науката.

„Посрещнахме гости от гимназията по икономика и туризъм "Алеко Константинов", гр.Велинград – неиновативно училище и Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри", иновативно училище от гр.Разград“ сподели инж.Румяна Петрова, директор на ПГТР, Враца.

Целта на срещата бе споделяне на добри практики между трите училища. ПГТР вече четири години е иновативно училище и сподели с гостите добри практики при провеждане на бинарни уроци по Чужд език по професията и Организация и технология на кетърингови събития, при подготовката на дидактически материали, пърформанси, прилагане на съвременни компютърни технологии, използване на ресурсите с отдалечен достъп, изготвяне на онлайн базирани тестове с оценяване, учебни филми, презентациии, демонстрация на метода „Учене –чрез правене“. Иновативен бинарен урок в присъствие на експерт от РУО проведоха ученици от единадесети клас от ПГТР специалност Кетъринг, професия „Ресторантьор“.

Своята иновация сподели и ПГХТБ "Мария Кюри" от гр.Разград. Успешни и работещи практики сподели ПГ по икономика и туризъм "Алеко Константинов“, гр. Велинград.

В ПГТР се провеждат състезания между учениците от ПГТР и ПГИТ, Велинград за бързо и акуратно сервиране, приготвяне на алкохолен и безалкохолен коктейл, подреждане на маса.

 


2
3


2021-03-11 16:16:58