Ударно ремонтират възлов участък в Мездра

Ударно ремонтират възлов участък в Мездра

Напредват строително-монтажните работи по проект "Ремонт и реконструкция на парк "Алеята", V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра". Той се реализира от Община Мездра с безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът включва ремонт и реконструкция на два участъка с дължина около 750 м от парковата зона, оформена след демонтирането на старата железопътна линия Мездра - Враца, и допълва изградените вече четири участъка от централната пешеходна алея по протежение на ул. "Александър Стамболийски". Той предвижда в отсечката от кръстовището с ул. "Янко Сакъзов" до спортните площадки южно от кв. 101 да бъде ремонтирана и доизградена съществуващата алейна мрежа и да се обособят множество кътове за отдих, изграждане на архитектурни, водни и градински елементи, велоалея, стъпала и рампи за преминаване на посетители с колички и колоездачи. Проектирана е и нова енергоспестяваща паркова осветителна система с LED лампи, монтирани върху изцяло нови електрически стълбове с необходимата височина за постигане на оптимална осветеност. Ще бъдат обособени и места за скулптури, с което ще се продължи традицията от вече изградените и ремонтирани участъци. И в двата участъка се предвижда изграждане на градински елементи от общ тип.

Бюджетът на проекта е малко над 870 000 лв. с ДДС. Изпълнител на обекта е строителната фирма "Никмар Кънстракшън" ЕООД - Петрич. Строителният надзор се осъществява от "Ведипема" ЕООД - София, а консултантските услуги по управление и отчитане на проекта се извършват от "Еврофонд Кънсълтинг" ЕООД - София.


1


2021-03-09 14:01:23