ПУДООС одобри 3 проекта от Берковско

ПУДООС одобри 3 проекта от Берковско

Три проекта от община Берковица са одобрени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Първият одобрен проект, „Обособяване на зона за отдих, спорт и игра на ул. „Малинарка“ в гр. Берковица“, е с бенефициент Общината и е на стойност 9998,40 лв. По него се предвижда почистване и облагородяване на терена и обособяване на зона за отдих, спорт и игра.

Вторият проект е „Обособяване на място за игра и обучение на открито в ДГ „Детелина“, с. Замфирово“, благодарение на който ще се облагороди дворното пространство на детската градина и ще се изгради детски кът с нови съоръжения за обучение и игра на открито. Стойността на проекта е 4998,00 лв.

Третият проект, получил финансиране, е „Еко навигатор от Лесотехническа професионална гимназия  и е на стойност 4665,98 лв.

 
2021-03-08 14:33:17