Община Козлодуй взе участие в международна конференция

Община Козлодуй взе участие в международна конференция

Община Козлодуй взе участие в онлайн конференция свързан с темата за социално-икономическите последици от извеждането от експлоатация на ядрени мощности. Събитието бе организирано от Групата на обединените общини с ядрени централи, а символични домакини бяха Испанската Асоциация на общини в ядрени райони (AMAC). В конференцията участваха кметове на общини, представители на ядрени централи, обединения от ядрени централи, национални регулатори от Европа (Англия, Испания, Франция, Швеция, България, Русия), Северна и Южна Америка. Над 230 участници бяха регистрирани в онлайн събитието. Страната ни бе представена от Община Козлодуй.

„Запазването на квалифицираната работна сила в периода на прехода беше най-важната цел. За това избраната стратегия за извеждане от експлоатация на четирите блока чрез “непрекъснат демонтаж” всъщност даде резултати като това да не се допусне период на прекъсване при използването на човешки и технически ресурси за извеждане от експлоатация, запази се персонала и се съхраниха натрупаните знания. От гледна точка на времето всички си даваме сметка, че тази стратегия и била успешна. Съвместните усилия на правителствата, на „АЕЦ Козлодуй”, на ДП РАО, на Община Козлодуй и на местните неправителствени организации за управление на мерките за регионално икономическо развитие могат да бъдат ползвани за пример на преход без социални и икономически последици за района и засегнатите лица“, се казва в презентацията на зам. кметът на община Козлодуй г-н Кирков.

Следващото събитие се очаква да бъде през есента, а темата тепърва ще се коментира с членовете на организацията.
2021-02-26 16:39:52