С 3 милиона повече ще разполага Бяла Слатина

С 3 милиона повече ще разполага Бяла Слатина

С пълно мнозинство е приет Бюджет 2021 на община Бяла Слатина. Финансовата рамка е в размер на 28 185 812, като увеличението спрямо миналогодишния е 18% или с около 3 милиона лева. В тазгодишния бюджет са включени финансови средства за разкритата нова социална услуга в домашна среда, които са в размер на 330 755 лв. Ще бъдат освободени от такса всички 5 и 6-годишни деца. Всяко кметство или населено място с кметски наместник има собствен бюджет, като е предвидено 30%  от приходите от продажби и наеми да се изразходват в съответното населено място. В новата финансова рамка са предвидени 50 000 лв. за стипендии на студенти по медицина с договори за работа в общинската болница. С 10 хил. лв. ще се подпомогнат семействата с  репродуктивни проблеми в общината. За 2021 г. има ръст в размера на целевата субсидия за капиталови разходи с 12%, които са предвидени за изграждане на спортна зала. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е увеличен с около 8%, а изравнителната субсидия за финансиране на местните дейности е увеличена с 6%.

По- значимите проекти, които предстои общината да реализира с европейски средства и по национални програми са свързани с ремонт и реконструкция на  улици и част от  улици в Бяла Слатина, ремонт на част от МБАЛ - Бяла Слатина, реконструкция на спортна площадка в село Соколаре, изграждане на спортна зала в Бяла Слатина, подмяна на водопроводи в с. Бърдарски геран и други.

 

 

 
2021-02-26 14:55:59