Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Враца за периода 01-05.03.2021 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 март  2021 г.,   включително:

Област Враца  Община Борован  

На 01.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /16:20 - 16:30 ч./ -  Борован:   Местност Изварковец  1-Ви Стопански Двор,  Местност Рога  Борованмашин, Емайлов Цех, Ремонтна Работилница

На 01.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /16:20 - 16:30 ч./ -  Малорад:   1-Ви Май  46, 14, 56, 10, 12, 54, 42, 44, 43, 48, 4, 2,  9-ти  Септември  6, 5, 9, 8, 4, 5,  Ангел Бърдарски  15, 18, 3, 10, 40, 36, 32, 41, 5, 31, 6, 7, 17, 16, 26, 42, 8, 14, 24, 38, 12, 34, 22, 13, 3, 43, 41,  44, 2,  Ангел Кънчев  2,  Божур  5, 11, 7, 2, 1,  Бор  5, 7, 2, 4, 6,  Бреза  8, 5,  Валентина Терешкова  6, 2, 19,  Васил Воденичарски  63, 43, 45, 34, 57, 47, 38, 35, 44, 65, 53, 46, 67, 73, 40, 51, 59, 55, 32, 72, 26, 31, 35, 20, 37, 22, 10, 20, 34, 12, 24, 39, 23, 19, 11, 8, 3, 7, 5,  Васил Левски  14, 16, 5, 13, 9, 8, 24, 1, 2, 11, 3, 6, 12, 15, 25, 21,  Вела Пеева  5, 21, 3, 9, 11, 39, 33, 14, 4, 29, 20, 24, 22, 35, 19, 37,  Витоша  4, 10, 8, 6, 7,  Въло Бързашки  4, 24, 5, 12, 11, 22, 6, 20, 3, 29, 9, 13, 23, 4, 21, 10,  Въло Цоловски  6, 55, 16, 4, 8, 18, 11, 37, 31, 10, 33, 51, 43, 25, 39, 17, 59, 13, 21, 23, 53, 20, 15, 22, 32, 34, 35, 28, 30, 47, 63, 26, 29, 3, 1, 7, 5,  Гаврил Генов  33, 32, 21, 1, 30, 18, 16, 27, 5, 13, 19, 28, 17, 9, 32, 2, 31,  Георги Бенковски  6, 3, 12, 14, 13, 18, 2, 1, 4,  Георги Бързаков  9, 4, 5, 7, 2, 3, 18, 29, 14, 16, 22, 37, 27, 20, 35, 17, 33, 6,  Георги Дамянов  4, 2, 2, 8, 4, 10,  Георги Димитров  11, 6, 13, 8, 1, 4, 3, 9, 7, 10, 17, 12, 2, 15, 20, 16, 20,  18, 17, 52, 46, 48, 50, 42, 44, 18, 31, 33, 49, 17, 36, 40, 41, 38, 28, 14, 20, 27, 47, 53, 32, 22, 30, 24, 35, 26, 37, 29, 12, 25, 16, 2а,  Георги Кирков  21, 18, 14, 12, 4, 1,  Димитър Благоев  26, 20, 44, 18, 24, 42, 46, 22, 2, 10, 12, 58, 50, 44, 36, 9, 38, 64, 25, 34, 60, 38, 5, 1, 3, 19, 23, 46, 44, 48,  Еверест  1, 4, 6, 5,  Иван Вазов  2,  Иван Козарев  3,  Искър  3,  Калиакра  7, 14, 9, 23, 7, 10, 21,  Карамфил  6,  Кв.11 УПИ  Vii  ,  Кестен  2, 22, 5, 18, 14, 8, 16, 3, 13, 11, 7, 4, 6,  Кирил И Методий  25, 19, 17, 23, 18, 8, 3, 10, 15, 4, 7, 6, 11,  Кокиче  3,  Коста Петров  16, 40, 22, 14, 16, 28, 18, 12, 1, 32, 3, 30, 10, 36, 8, 15, 40, 4, 2,  Липа  16, 11, 3, 20, 10, 6, 5, 17, 2, 27, 13, 12, 14, 21, 23, 1, 14, 8, 23,  Минзухар  7,  Митко Палаузов  9, 10, 13, 19, 8, 7, 12,  Мусала  12, 7,  Нечовец  11, 27, 23, 29, 31, 18, 1, 3, 21, 25,  Никола Парапунов  23, 4, 48, 58, 16, 10, 56, 15, 27, 17, 9, 38, 12, 12, 60, 31, 24, 37, 42, 13, 45, 36, 8, 25, 43, 50, 38, 29, 49, 18, 23, 33, 54, 26, 36, 32, 46, 47, 35, 31, 33, 50,  Нино Гешовски  16, 35, 28, 5, 37, 33, 20, 34, 26, 22, 15, 13, 23, 19, 18, 11, 16, 14, 6, 1, 5, 3, 4,  Огоста  5, 8, 4, 3, 1, 2,  Осъм  2, 6, 1, 5, 12, 8, 10,  Партизанска  12, 11, 6, 17, 15, 8, 27, 25, 27, 14а,  Петко Р. Славейков  52, 14, 9, 19, 25, 18, 7, 17, 4, 6, 11, 20, 15, 23, 1, 3, 2, 3, 22б І-Ви Стопански Двор, 4,  Петър Гевезийски  12, 7, 10, 14, 2, 8, 8,  Петър Джигански  18, 4, 20, 24, 21, 5, 22, 13, 3, 1, 17, 23, 26, 5, 6, 12, 8, 4, 10, 10, 14, 8,  Петър Къчев  7, Търговска Сграда, Ресторант, 6, 4, 15, 23, 8, 17, 6, 25, 21, 43, 22, 35, 19, 45, 25, 20, 37, 10, 32, 29, 28, 16, 39, 24, 5, 3,  Петър Сладкара  25, 21, 30, 33, 27, 24, 32, 18, 15, 13, 8, 17, 12, 4, 2,  Пирин  6, 8, 12, 3, 7, 4, 10, 8, 2,  Радецки  6,  Рила  8, 6, 7, 3, 2, 9, 25, 5, 10, 14,  Семко Петков  2, 4, 6, 1, 8,  Синчец  2, 11, 6, 15, 9, 20, 4, 18,  Славянка  4, 3, 1,  Станой Попов  9, 6, 48, 21, 30, 17, 38, 31, 18, 26, 15, 36, 19, 45, 50, 23, 22, 20, 24, 40, 28, 52, 34, 1, 3,  Стара Планина  12, 9, 10, 8, 7,  Стефан Караджа  23, 10, 17, 5, 19, 9, 7, 1, 12, 20, 3, 18, 32, 20, 35, 38, 29, 18, 16, 26, 36, 30, 21,  Странджа  2, 4, 3, 8, 5,  Тодор Каблешков  1,  Христо Ботев  20, 8, 14, 11, 10, 1, 3, 30, 5, 14,  6, 22, 25, 18, 23, 7, 45, 33, 44, 47, 31, 40, 17, 42, 37, 30, 48, 34, 36, 38, 46,  Христо Мишов  2, 28, 22, 19, 21, 30, 14, 28, 1, 12, 18, 17, 16, 26, 22,  Цанко Церковски  3, 16, 2, 14, 6, 12,  Цар Калоян  2, 8, 14, 6, 16, 3, 4, 10,  Цар Самуил  17, 13, 15, 2, 10, 11, 13,  Цветан Дуцов  7, 1, 3, 1, 14, 15, 7, 20, 17, 21, 23, 16, 19, .6,  Цветко Згориградски  2, 8, 1, 6, 4, 3, 10, 5, 54, 33, 28, 31, 11, 52, 18, 13, 44, 46, 41, 16, 25, 56, 29, 3, 7, 15, 32, 38, 17, 22, 36, 1, 40, 24, 43, 58,  Цено Къчовски  34, 10, 24, 35, 2, 12, 7, 6, 54, 11, 14, 4, 21, 16, 10, 4, 11,  Черни Връх  2, 12, 28, 5, 6, 4, 24, 8, 16,  Черно Море  9, 7, 12, 11, 19, 10,  Явор  3, 6, 5,  Янтра  12, 7, 3, 16,  Ясен  2,    УПИ  237003

Община Бяла Слатина  

На 04.03.2021 г. /13:31 - 13:40 ч.; 16:20 - 16:30 ч./ -  Алтимир:   Александър Стамболийски  5, 2, 4, 39, 33, 7, 8, 26, 28, 27, 20, 21, 9, 37, 10, 11, 22, 29, 30, 4, 2, 8, 1,  Ален Мак  13, 9, 17, 11,  Ангел Кънчев  1, 3, 27, 2, 1,  Антим I-Ви  4, 2, 1,  Баба Тонка  19, 33, 34, 30, 21, 31, 34, 1, 4, 6, 21, 22, 15, 20, 19, 17,  Божур  1,  Васил Левски  33, 37, 29, 37, 21, 25, 6, 1, 4, 12, 3, 23, 9, 10, 7,  Велчо М. Хумарски  13, 22, 14, 12, 3, 26, 1, 9,  Веслец  4, 3, 2, 1, 15, 11, 22, 20, 16, 13, 14, 12, 24,  Вит  2, 1,  Витоша  4, 30, 32, 2, 5, 33, 3, 28,  Вихрен  2, 17, 7, 14, 8, 18, 9, 11, 17,  Водотечна  6, 11, 4, 17, 5, 2, 8, 9, 24, 35, 37, 13, 12, 36, 2, 11,  Георги Димитров  5, 134, 104, 94, 132, 108, 106, 103, 72, 118, 90, 74, 138, 63, 114, 80, 76, 121, 82, 67, 77, 140, 88, 78, 83, 102, 109, 144, 92, 142, 93, 79, 101, 116, 81, 136, 96, 120, 65, 111, 122, 86, 11, 33, 49, 51, 35, 53, 54, 62, 52, 45, 48, 64, 11, 61, 50, 34, 43, 66, 26, 55, 46, 60, 29, 22, 31, 32, 20, 24, 33, 37, 28, 27, 38, 26, 19, 30, 21, 35, 23, 9, 13, 10, 15, 6, 7, 11, 5, 19, 8, 23, 23, 13,  Георги С. Раковски  54, 39, 54, 48, 44, 6, 42, 4, 52, 40, 13, 34, 37, 26, 7, 24, 5, 39, 3, 4, 10, 13, 17, 7, 14, 5, 18, 16, 1, 54,  Димитър Захариев  53, 52, 56, 18, 14, 8, 5, 52, 33, 3, 16, 10, 20, 56, 2, 30, 28, 65, 53, 35, 55, 45, 51, 33, 21, 47, 49, 37, 32, 39, 43, 41,  Димитър Матрозов  2, 1,  Драва  5, 3, 7, 10, 6, 4, 12, 3, 8, 5,  Дъб  2, 8,  Иван Горанчовски  9, 2, 4,  Извор  1, 4, 10, 5,  Кирил И Методий  15, 19, 12, 8, 9, 3, 1,  Ком  17, 13, 1, 21, 10, 14, 31, 7, 18, 4, 19, 23, 8, 14, 5, 9, 2, 3, 25, 15, 11,  Лозенец  9, 17, 18, 19, 23, 14, 6, 5, 7, 8, 25,  Мак  1, 2,  Марин Ганински  2,  Местност Ибришима  Пс,  Местност Изварковец  Канцелария,  Местност Край Село  Имот№091001, Краварник,  Местност Селска Мера  Пс,  Милчо Стефанов  4, 2, 9, 7, 5, 6, 1,  Минко Т. Драгиевски  25, 20, 17, 14, 27, 11, 13, 22, 7, 7, 5, 3,  Мусала  8, 5, 3,  Околчица  4, 26, 22, 30, 14, 9, 11, 22, 17, 16,  Октомври  26, 21, 23, 1, 2, 25, 4, 5, 7, 20,  Октомврийска  30, 32,  Охрид  13, 11,  Паисий Хилендарски  11, 5, 4, 23, 6, 1, 20, 14, 22, 24, 3,  Петко г. Симеонковски  1, 10, 9, 4, 8, 25, 10, 19, 26, 18, 23, 7, 22, 24,  Петко Канчев  47, 22, 14, 30, 33, 32, 20, 45, 51, 7, 29, 37, 35, 11, 31, 23, 5, 10, 8, 39, 53, 21, 43, 2, 5, 3, 4,  Петър Т. Нинов  2, 1, 2, 3,  ПИ 2 От Масив 96 Имот №096002  1,  Рила  5, 6, 10, 12, 4, 8, 19, 4, 2,   Русалка  10, 7, 8, 5, 6,  Савчо Бренишки  32, 3, 29, 14, 25, 5, 40, 4, 12, 9, 16, 41, 34, 23, 30, 18, 15, 7, 11, 13, 4, 9, 10,  Скът  1,  Солун  3, 8, 10, 2, 9,  Спортна  33, 12, 25, 21, 31, 14, 36, 27, 15, 10, 7, 11, 9, 8, 12, 6, 17, 4, 22, 19, 3, 2,  Стара Планина  17, 12, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 9, 3,  Стоян Войвода  2, 13, 4, 9, 16, 8, 17, 14, 7, 18, 13, 31, 10, 6, 19, 12, 30,  Странджа  11, 21, 12, 8, 13, 14, 17, 5, 2, 1,  Тинтява  9, 13, 21, 17, 12, 11, 14, 20, 24, 9, 7, 1, 4, 3,  Хаджи Димитър  7, 7, 8, 15, 2, 17, 36, 6, 5, 1, 4,  Хан Аспарух  25, 7, 3, 23, 15, 6, 8, 10, 1, 35,  Христо Ботев  63, 53, 60, 79, 93, 61, 57, 64, 66, 65, 67, 75, 51, 58, 73, 81, 71, 54, 50, 91, 77, 31, 35, 33, 35, 36, 21, 69, 46, 27, В Парка, 37, 38, 29, 40, 39, 50, 34, 24, 48, 17, 20, 18, 42, 8, 19, 3, 6, 11, 12, 16, 1, 10, 5, 2, 1,  Цар Асен  10, 18, 2, 3, 9, 8, 9, 81, 20, 14,  Цар Симеон I-Ви  18, 17, 24, 7, 28, 31, 25, 27, 11, 12, 26, 16, 31, 2, 5, 16, 1-Мту, 3, 1, 10,  Шипка  4, 2,    28, УПИ 728/Кв.35

На 04.03.2021 г. /13:31 - 13:40 ч.; 16:20 - 16:30 ч./ -  Бяла Слатина:   Герена Пи101036 Екатте07702

На 04.03.2021 г. /13:31 - 16:30 ч.; 13:31 - 13:40 ч.; 16:20 - 16:30 ч./ -  Галиче:   1-Ви Май  1,  23-ти  Септември  16, 12, 10, 14, 13, 5, 4, 4, 5, 6, 10, 2, 24, 12, 1, 26, 28, 3, 8, 12,  8-Ми Март  1, 7, 2, 4,  Арда  9, 6, 13, 180, 1, 3, 5, 2,  Батак  6, 15, 2, 13, 7, 9, 5,  Беласица  2, 1, 2,  Биволарките  ,  Бузлуджа  6, 5, 8, 2, 14, 3, 4, 9,  Вардар  2,  Васил Априлов  2, 21, 23, 6, 13, 17, 7, 1, 4, 19, 5, 15,  Васил Левски  2, 8, 5, 1, 10, 7, 4, 6, 12, 14, 15, 10,  Вит  19, 15, 18, 21, 10, 2, 12,  Витиня  8, 1,  Витоша  14, 6, 9, 4, 5, 8, 1, 11, 3, 7, 16, 14,  Водотечна  10, 4, 6, 18, 30, 7, 1, 14, 8, 20, 16,  Войвода  1, 6, 5,  Върбица  7, 6, 9, 1, 5,  Ген. Владимир Заимов  2, 4, 1, 11, 3, 9, 12,  Ген. Леонов  5, 2,  Ген. Скобелев  2, 4, 10, 12, 1,  Ген. Столетов  12, 10, 9, 14, 13, 6,  Гео Милев  7, 5, 14, 2, 4, 8, 6, 1, 3,  Георги Бенковски  25, 13, 11, 26, 22, 5, 4, 19, 23, 18, 24, 8, 10, 27, 17, 15, 43, 53, 37, 44, 49, 15, 35, 39, 34, 45, 11, 41, 47, 42, 17, 32,  Георги Димитров  57, 24, 47, 56, 43, 38, 61, 27, 29, 39, 35, 42, 20, 25, 32, 11, 40, 23, 44, 51, 53, 37, 55, 59, 30, 36, 28, 24, 37, 10, 7, 17, 21, 16, 19, 1, 12, 14, 4, 2, 8, 6, 9, 5, 3,  Георги С. Раковски  2, 8, 3, 6, 14, 15, 5, 7, 9, 16, 10, 11, 1, 13, 17,  Гълъбец  1,  Д-Р Петър Берон  4, 16, 5, 1, 7, 20, 2, 2,  Димитър Благоев  14, 8, 10, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 1, 12, 15, 20, 22, 18, 16, 17, 19, 17, 19, 20,  Дунавец  1, 4, 2, 5, 3, 5,  Евлоги Георгиев  2,  Елин Пелин  10, 1, 3, 4, 6, 10,  Железна  3, 11, 5, 14, 7, 3, 13,  Загоре  17, 19, 3, 4,  Звезда  9, 5, 8, 3,  Здравец  6, 9, 1, 11, 17, 16, 5,  Златица  5,  Златна Панега  2, 4, 3, 7, 1,  Зорница  5, 3,  Ивайло  2, 5, 3, 1, 2,  Иван Вазов  2, 1, 10а, 11, 10, 8, 4, 9, 5, 26, 30, 42, 21, 40, 36, 28, 16, 23, 25, 38, 20, 44, 18, 32, 36, 38,  Иглика  7, 6, 8, 4, 3, 11, 1, 2, 5, 7, 9, 13, 14, 3,  Извън Регулацията  14а, 25, 28, 43, 21, 16, 14, 22а, 18, 41, 8, 9, 31, 11, 34, 38, 2, 30, 15, 5, 3,  Изгрев  7, 5, 1а, 13, 25, 14, 5, 27, 10, 37, 12, 15, 18, 6, 13, 21,  Илинден  1, 3, 1, 2,  Искър  4,  Квартал  97,  Кирил И Методий  3, 8, 2, 3, 5, 2, 8, 12, 20, 23, 24, 17, 22, 14, 43, 42, 7, 21, 9, 19,  Княз Дондуков  10, 7, 2, 4, 3, 5,  Козлодуй  17, 19, 11, 12, 8, 7, 10, 1, 5, 9, 3, 6,  Кокиче  8, 5, 4, 2, 7, 3,  Коста Златарев  22, 11, 14, 7, 12, 8, 13, 4, 5, 10, 3, 17, 2, 11, 9, 1, 19, 27, 26, 26, 11, 37, 38, 21, 33, 18, 41, 31, 43, 29, 39,  Ленин  2, 1, 9,  Месност Горното Ливаде  Извън Регулация,  Митко Палаузов  8, 6, 4,  Морава  5, 7, 11, 23, 9, 25,  Москва  9, 5, 7, 3, 1,  Мургаш  5, 2,  Мусала  2, 10, 5, 1, 11, 3,  Никола Вапцаров  1, 10, 9, 2, 8, 4, 30, 8, 14, 30, 50, 26, 48, 12, 52, 10, 62, 18, 6, 56, 58, 13, 30, 60, 20, 4, 15, 22, 34, 54, 33, 16, 32,  Никола Обретенов  23, 3, 21, 5, 6, 7, 10, 4, 1, 9, 12, 18, 11, 2, 19, 8, 13,  Оборище  33, 6, 34, 3, 4, 14, 22, 5, 33а, 16, 1, 2, 10, 21, 24, 19, 17, 25, 26, 20, 16,  Огоста  39, 37, 38, 1а, 22, 15, 38, 20, 45, 13, 29, 17, 23, 47, 46, 7, 37, 36, 2, 1, 43, 14, 3 А, 18, 16, 39, 3, 25, 19,  Освобождение  1, 2, 3, 9,  Павел Вежинов  3,  Паисий Хилендарски  1, 5, 8, 11, 3, 4,  Панайот Волов  18, 15, 9, 7, 13, 10, 1, 12, 6,  Панайот Хитов  18, 8, 26, 19, 36, 20, 30, 7, 11, 22, 6, 34, 24, 15, 10, 16, 3, 1, 6, 2, 4, 8, 12, 14, 20,  Партизанска  2, 11, 18, 16, 10, 22, 14, 1, 18, 16, 5, 6, 8, 3,  Пейо Яворов  12, 10, 4, 6,  Петко Р. Славейков  6, 21, 19, 2, 12, 7, 15, 10, 1, 9, 4, 16, 11, 23, 17, 18, 3, 45, 43, 44, 41, 46, 13, 42, 10, 26, 31, 39, 22, 47, 34, 40, 28, 21,  Пирин  7, 4, 5, 1, 16, 23, 27, 8, 1, 5, 3, 9, 1а, 4, 11,  Площад  819,  Победа  3, 17, 9, 3, 19, 2, 15, 4, 10, 1,  Радецки  8, 1, 10, 5, 4,  Рила  2, 4, 1, 3, 9, 7, 6, 5, 7, 25, 35,  Сергей Румянцев  30, 23, 6, 5, 15, 25, 10, 31, 12, 35, 9, 29, 17, 27, 13, 1, 37, 20, 8, 16,  Скът  6, 1, 1,  Солунска  11, 2, 17, 9, 7, 13, 25,  София  1, 3, 5,  Странджа  1,  Струма  4, 9, 5, 2, 4, 6, 3, 8, 7, 20,  Теменуга  3, 4, 6,  Тодор Каблешков  5, 3, 19, 8, 6, 20, 1, 4, 14,  Тракия  3, 1, 5, 4, 2, 3,  Трънска  2, 3,  Търговска  2,  УПИ  Vііі 818 Кв.55  ,  Хаджи Димитър  16, 14, 18, 8, 12, 10,  Христо Ботев  5, 2, 9, 12, 8, 3, 11, 6, 1, 10, 13, 14, 7, 4, 4, 9, 35, 29, 19, 39, 30, 28, 24, 32, 41, 12, 45, 33, 10, 16, 23, 25, 26, 17, 42, 40, 38, 36, 43, 22, 27, 2, 3,  Христо Смирненски  7, 11, 3, 6, 13, 8, 18, 16, 14, 9, 1, 10, 12, 15, 4, 13, 3, 15, 22, 26, 30, 24, 34, 28, 32, 17,  Цар Асен  10, 11, 8, 9, 12, 6, 7, 2, 1, 4,  Цар Иван Шишман  5, 4, 9,  Цар Калоян  2, 3, 5,  Цар Симеон I-Ви  25, 14, 3, 6, 17, 25, 24, 33, 31, 21, 8, 19, 20, 12, 9, 18, 23, 16, 13, 8, 3, 4, 5, 1, 10, 6,  Чайка  13, 8, 3, 10, 11, 2, 6, 14, 7, 1,  Янко Забунов  8, 4, 6, 7, 19, 1, 5, 11, 15, 24, 30, 19, 25, 16, 18, 14, 20, 17, 10, 5, 13,  Янко Сакъзов  9, 2, 3, 1, 8, 4,    М-Ст Гола Поляна

На 04.03.2021 г. /13:31 - 13:40 ч.; 16:20 - 16:30 ч./ -  Търнава,  Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  80, 66, 74, 58, 117, 121, 82, 76, 68, 115, 119, 72, 1, 31, 34, 23, 16, 15, 37, 3,  8, 3, 39, 28, 32, 33, 14, 19, 45, 17, 42, 46, 51, 56, 81, 57, 36, 54, 97, 50, 91, 93, 38, 46а, 59, 89, Павилион, 85, 44, 67, 48, 82, 70, 49, 79, 95, 97, 105, 60, 62, 103, 56, 90, 92, 133, 14, 135, 139,  Ангел Кънчев  1, 6, 2, 5, 3, 4,  Асен Златаров  3, 7, 9, 1, 5, 8, 2, 11, 13, 4, 32, 14, 35, 31, 21, 17, 23, 30, 18, 26, 24, 28, 15, 20, 19,  Аспарух Симеонов  17, 12, 6, 8, 2, 26, 4, 20, 15, 10, 1, 24, 13, 7, 9, 11, 3, 14, 22, 39, 21, 27, 25, 89, 38, 3, Уо 12, 46, 35, 42, 84, 43, 5, 29, 36, 33, 32,  Благою Коминкьовски  19, 33, 11, 23, 40, 13, 30, 27, 14, 129, 26, 4, 42, 16, 22, 34, 29, 24, 8, 9, 36, 5, 21, 28, 15, 32, 3, 7,  Боян Ташовски  1, 8, 3, 7, 2,  Васил Левски  1, 4, 2, 3, 22, 8, 26, Уо 8, 22, 14, 17, 11, 20, 15, 18, 10, 7, 12, 8,  Вълка Ташовска  6, 2, 1, 14, 12, 16, 7, 4, 3, 5, 18, 8, 10, 22, 20, 30, 15, 28, 13, 19, 26, 21, 36, 17, 40, 9, 11, 23,  Ген. Владимир Заимов  17, 5, 15, 7, 13, 9, 3, 11, 30, 29, 35, 19, 6, 10, 33, 12, 8, 37, 32, 23, 21, 16, 20, 26,  Георги Бенковски  1, 5, 10, 7, 3, 13, 2, 14, 8,  Георги Даскалов  15, 4, 6,  Георги Димитров  1, 4, 24, 2, 6, 35, 19, 21, 82, 69, 6, Уо 16 Кметство, УО 10, 144, 131, 152, 176, 167, 168, 159, 153, 147, 134, 157, 158, 143, 161, 132, 123, Уо 11, 164, 135, 151, 145, 148, 154, 174, 170, 137, 178, 142, 156, 138, 165, 121, 182, 162, 140, 149, 155, 141, 180, 166, 139, 106, 26, 104, 109, 103, 125, 110, 112, 97, 122, 115, 118, 114, 99, 111, 120, 130, 116а, 100, 121, 108, 117, 128, 105, 119, 107, 95, 101, 91, 77, 84, 74, 83, 87, 76, 90, 98, 94, 85, 82, 89, 86, 96, 110, 78, 80, 88, 73, 70, 75, 81, 92, Уо 15, 72, 48,  16, 13, 69, 68, 36, 34,  6, 53, 42, 33, 26,  46, 26, 44,  56, 60, 41,  25,  38,  33,  42,  51, 23, 57, 29, 55, 18, 59, 61, 28, 54, 10, 45,  58, 50, 14, 38, 31,  40,  15, 19, 63, 22, 39, 45, 27, 9, 49, 64,  Георги С. Раковски  12, 11, 4, 2, 24, 3, 9, 8, 5,  Гоце Делчев  4, 22, 1, 13, 10, 12, Уо 14, 2, 11, 20, 8, 17, 3, 5, 4, 9, 15, 26, 21, 14, 25, 16, 18, 8,  Грезнишка  69, 12, 6, 15, 2, 17, 1, 18, 10, 36, 19, 22, 35, 31, 29, 44, 27, 37, 33, 28, 25, 21, 44, 59, 61, 65, 51, 69,  Димитър Благоев  24, 27, 29, 42, 33, 38, 11, 15, 19, 17, 1, 52, 8, 20, 6, 18, 24, 13, 12, 22, 10, 34, 3, 36, 7, 58, 50, 56, 41, 48, 44, 43, 52, 54, 39, 8, 67, 69, 71, 88, 86, 78, 63, 57, 49, 68, 72, 74, 61, 64, 80, 55, 53, 59, 62, 51, 82, 76, 35, 39, 46, 47, 37,  Захари Стоянов  8, 12, 6, 10, 8, 4, 2,  Иван Балев  4, 1, 2, 6,  Иван Вазов  1, 2, 4, 3, 13, 14, 11, 16, 30, 22, 26, 18, 9, 7, 24, 5, 14,  Кирил И Методий  9, 5,  Уо 13, 10, 12, 13, 14, 4,  8, 1, 3, 11, 7,  17, 30, 18, 19, 25, 22, 26, 21, 28, 23, 27, 25,  Край Село  22,  Кръст.Ал.Стамбол.И Ив.Вазов  ,  Лазар Станев  5, 2, 8, 11, 7, 4, 3, 5,  Любен Каравелов  1, 5, 10, 12, 9, 4, 13, 15, 2, 3, 6, 11, 7,  Марин Пеков  7, 1, 9, 5, 3, 4, 6, 8, 4,  Местност Селска Мера  Пс,  Местност Средорек  Мелница,  Местност Стублата  Западен Стоп. Двор,  Местност Туланеца  Фуражомелка, Източен Двор,  Никола Кръстевски  41, 2, 28, 26, 18, 23, 43, 24, 29, 32, 25, 8, 49, 3, 19, 20, 27, 31, 37, 39, 12, 6, 9, 7, 13, 33, 45, 34, 69, 57, 51, 38, 55, 73, 46, 36, 59, 71, 40, 53, 50,  Паисий Хилендарски  6, 2, 4, 31, 18а, 30, 34, 28, 12, 22, 1, 19, 18, 14, 17, 15, 16, 3, 10, 5, 13,  Панайот Волов  7, 2, 1, 10, 4, 5, 7, 15, 3, 8, 12, 15, 18, 13, 20, 17, 22,  Партизанска  1, 3,  Пейо Яворов  13, 1, 11, 5, 3, 7,  Петко Р. Славейков  2, 16, 1, 4, 3, 5, 10, 12, 11, 6, 9, 7, 8, 18, 2,  Петър Тъмнишки  22, 5, 11, 9, 7, 20, 54, 3, 14, 2, 12, 4, 21, 23, 22,  Победа  6, 16, 4, 6, 2, 17, 14, 5, 19, 7, 15, 20, 1,  Райко Даскалов  10, 20, 12, 4, 5, 16, 26, 6, 9, Уо 1, 7, 15, 8, 22, 14, 11, 3, 13, 14, 29, 56, 54, 25, 36, 49, 23, 41, 50, 33, 52, 19, 28, 46, 42, 15, 37, 39, 31, 47,  Сергей Румянцев  3, 1, 6, 4, 4,  Скът  15, 3а, 5, 16, 8, 21, 6, 14, 4, 19, 1, 17, 10, 10а, 5а, 18, 8, 13, 2, 25, 23, 13, 3, 59, 55, 35,  Стадиона  12, 11, 10, 1, 4, 3, 9, 5, 2, 6, 7, 39, 20, 35, 45, 24, 82, 27, 22, 29, 36, 15, 18, 17, 16, 13, 32, 23, 25, 34, 12,  Стара Планина  49, 39, 56, 52, 12, 51, 49, 53, 15, 1, 9, 44, 19, 13, 20, 42, 11, 46, 26, 3, 36,  Ул.Г.Димитров И Ул.В.Левски  ,  Ул.Панайот Волов И Ул.Скът  ,  Хаджи Димитър  5, 3, 2, 4,  Христо Ботев  7, 24, 1, 4, 9, 16, 14, 18, 2, 6, 8, 10, 36, 27, 38, 27а, 50, 34, 25, 23, 30, 13, 28, 48, 40, 21, 17, 44, 29, Уо 9, 19, 31, 32,  Христо Смирненски  7, 4, 2, 11, 1, 8, 5, 3, 9, 10, 12, 41, 32, 42, 28, 34, 27, 47, 30, 31, 36, 20, 44, 14, 18, 17, 40,  Цанко Церковски  3, 2, 1, 6,  Янко Сакъзов  37, 20, 29, 41, 27, 53, 23, 35, 34, 38, 45, 22, 43, 31, 47, 40, 51, 4, 25, 53, 18, 9, 24, 7, 6,  3,  17, 23, 11, 49, 16, 13, 2,     Кв. 68,  УПИ  VІІІ-1019, УПИ II

Община Враца  

На 05.03.2021 г. /13:31 - 15:00 ч./ -  Враца:   Алеко Константинов  1,  Вилна Зона Врачански,    Местност Леденика

На 01.03.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Враца:   Васил Кънчов  108, 114, 120, 110, 116, 118, 106, 112,  Зорница  16, 8, 31, 10, 29, 35, 23, 18, 12, 9, 25, 14, 6, 33, 27, 21, 19,  Козлодуйски Бряг  36,  Неофит Бозвели  11, 10, 12,  Цар Обединител  40, 11, 42,  Червен Лиляк  15, 18, 20, 24, 32, 28, 14, 16, 30, 11, 17, 13, 10, 22, 26, 12

На 01.03.2021 г. /12:30 - 13:30 ч. По Искане На "Есо" Еад; 15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Враца:   Вежен  2а,  Мито Орозов  28

На 05.03.2021 г. /13:31 - 15:00 ч./ -  Згориград:   005073 С Екатте 30606,  М.Църквище  Враца,  Георги Бенковски  1,  Йордан Лютибродски  32

Община Криводол  

На 05.03.2021 г. /15:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Криводол:   500.1679  ,  Алабин  7, 6, 3, 1, 11, 10, 8,  Васил Коларов  115, 23, 9, 14, 7, 34, 39, 24, 36, 20, 13, 31, 18, 1, 11, 27, 2, 5, 29, 30, 26, 12, 33, 6,  Васил Левски  14, 8, 4, 10, 2 А, 2, 2а, 16, 5, 1, 2б, 7, 6,  Георги Бенковски  1, 2,  Георги Дамянов  63,  Георги Димитров  124а, 65, 61, 70, 67, 58, 54, 69, 75, 74, 68, 56, 52, 60, 73, 66, 64, 78, 80, 101, 89, 96, 95, 83, 79, 98, 93, 81, 102, 87, 115, 104, 126, 108, 103, 125, 122, 117, 116, 106, 120, 114, 111, 118, 112, 113, 119, 124, 107, 123, 1, 127, 105, 121, 110,  Георги С. Раковски  12, 21, 10, 28, 18, 25, 22, 14, 16, 24, 20, 31, 29, 23, 17, 13, 26, 27, 35, 11, 33, 30,  Дунав  16, 19, 13, 29, 2, 21, 11, 31, 18, 12, 24, 15,  Замфир Попов  9, 7, 4, 8, 1, 2, 3, 5,  Карл Маркс  10, 13, 6, 15, 2, 14, 4, 8,  Кокиче  5, 11, 1,  Ком  5, 1, 2, 4, 6, 3,  Комсомолска  2,  Ленин  ,  Марин Дринов  3,  Млада Гвардия  24,  Освобождение  2, 2 1,  Пейо Яворов  9, 1, 13, 5, 15, 7, 2, 11, 17, 3,  Пирин  8, 16, 18, 3, 12, 4, 6, 11, 1, 14,  Преслав  4, 1, 7, 5, 3,  Преспа  9, 7, 16, 8, 6, 4, 1,  Река Лева  2, 58, 1,  Софроний Врачански  2, 3, 11, 7, 1, 9, 14, 5, 12, 4, 13, 10, 8,  Средна Гора  5, 7, 1, 2,  Филип Тотю  2,  Хаджи Димитър  6, 3, 8, 5, 20, 2, 17, 14, 16, 7, 1, 9, 12, 19, 10, 18,  Хан Крум  1, 6,  Христо Ботев  6, 13, 9, 8, 3, 1, 5, 4, 14, 16, 11, 18, 15, 7, 12,  Христо Смирненски  2, 11, 14, 3, 8, 4, 13, 1, 8, 1,  Цар Калоян  16, 12, 8,  Цар Самуил  18, 1, 2, 3, 6, 8, 16, 9, 20, 13, 7, 4, 10,  Царевец  1, 5,  Червена Роза  57,  Черно Море  1,  Шипка  1, 4, 14, 3, 8, 9, 5, 15, 16, 2

На 05.03.2021 г. /15:00 - 15:30 ч./ -  Криводол:   Александър Стамболийски  10, Упи/Парцел 7, 2,  Ангел Кънчев  16, 12, 13, 8, 3, 6, 14, 9, 5,  Васил Левски  3, 18, 13, 21, 22, 20, 28, 24, 15, 11, 9, 17,  Ген. Глухов  4, 6, 16а, 1, 16, 7, 18,  Георги Димитров  83,  Георги С. Раковски  31,  Карл Маркс  3, 1, 9, 7, 5,  Комсомолска  1,  Ленин  42, 37, 36, 1, 40, 39, 44, 12, 14, 41, 38, 10, 43, 34, 22,  Лиляна Димитрова  2, 1, 14, 5, 8, 3, 4, 12,  Митко Палаузов  1, 9, 4, 3, 2, 5, 6, 10, 12, 14, 8, 24, 22,  Млада Гвардия  11, 2, 8, 12, 4, 80, 7, 6, 5, 22, 26, 3, 7, 20, 14, 18,  Освобождение  1, 13, 23а, 25, 27а, 26, 13, 48, 11,  27 2, 2, 1, 27, 21, 10, 14, 19, 24,  Х-ти  Конгрес  4, 8, 10, 12, 2, 6

Община Мездра  

На 01.03.2021 г. /09:16 - 09:45 ч.; 15:16 - 16:00 ч./ -  Лютидол:   Александър Стамболийски  10, 6,  2, 4, 6, 4,  5, .10,  Георги Димитров  27,  10,  63,  56,  37,  73, 26, 14,  36,  .47, 75,  41,  59,  11, 33, 32,  74, 27, 15,  13, 23, 28, 33,  49, 46,  76,  7,  21,  55, 40,  68, 78,  1 А,  45,  70,  71,  65, 21, 8, 24, 31, 73 А, 66, 25, 12,  61, 58, 60,  79,  57,  71, 60, 9, 1,  32, 67,  50, 72, 38,  68,  58,  27,  3, 51, 5,  18,  6,  Искър  21, 7,  11, 12, 19,  8, 2,  6,  1, 12,  3, 13,  8,  15,  4,  Кирил И Методий  7,   Любен Каравелов  5, 7,  4,  11, 29,  15,  1,  28,  5 Б,  23, 25, 12,  27,  21,  22,  3,  26,  6,  7, 5 Д,  22, 24,  5 В,  19,   Малчика  5,  2,  6,  4, 9,  Махала Брусника  17,  15,  41,  42,  43,  3,  10,  50,  28, 14,  11,  .21, 7,  2,  47,  6,  40,  39,  4,  46,  28,  13,  1,  12, 44,  5,  16,  23,  25,   Махала Кацарска  1, 14,  11,  14, 3, 5,  13,  .3, .4, 10,  12,  3 А,  .5, 15,   Махала Тишовци  15,  11,  16,  9,  3, 10,  21,  2, 17,  .4, 20,  18,  14,  8,  19,   Махала Търнев Рът  27,  6,  3,  .26, 12,  7,  2,  12, 1, 1, .16, 18, 14,   Мургаш  43,  39,  13, 31 А, 2, 21, 27, 16,  .5, 7, 6, 25,  5,  14,  17, 9,  33, 1,  41, 19,  29,  37,  35,  10,  8, 15,  12,   Оборище  21,  19, 3,  6, 15, 27,  13,  9,  25, 23,  2,  17, 17,  11,  4,  5,  13, 1, 29,  2,  Цар Калоян  1, 1,  4,   Шипка  3,  8, 10,  10, 8,  9, 3, 4,  1,  16,     М. Търнев Хрът

На 01.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 03.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Мездра:   Александър Стамболийски  70, 66, 72, 68, 64,  Васил Левски  1, 12, 2, 10, 14, 1,  Иван Вазов  2,  Рила  10, 13, 22, 2, 20, 17, 16, 4, 15, 11, 14, 3, 6, 9, 19, 8, 5, 12,  Стефан Караджа  4, 3, 1, 5, 2, 6,  Хаджи Димитър  6, 10, 17, 11, 9, 13, 15, 12, 8

На 01.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 03.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Руска Бела:   Александър Стамболийски  15, 36,   Благой Иванов  3,   Ген.Иван Кинов  12,  10,  6,  4,  8,  .8, 2,  7, 3, .9, 5,  16, 16,   Георги Димитров  66, 32,  83,  31, 42, 53, 79, 55, 77, 69, 26, 43, 64, 38, 56,  39, 67,  64,  20,  30, 18,  57, 73,  37,  48, 59, 62, 28, 54,  32, 50,  44, 33,  .30, 45, 51, 75,  58,  71,  39,  36, .61, 46, 81, 60, 47, 48,  34, 35,  41,  61, 24, 24,  40,  Д-Р Петър Берон  7, 4, 2,  3,  5, 1,  Кирил И Методий  22, 16,  16, 17, 15, 14, 10, 18,  Кръстьо Ташев  .4, 2, 1,  Митко Палаузов  1,  3 А,  3,   Мътница  1,  4,   Оборище  1, .1,  Околчица  6, 4,  Тодор Каблешков  1,  10,  29, 21,  .17, 21, 15, 23,  27,  17,  Хан Аспарух  2,  4,  Христо Ботев  9,  13,  6,  15,  7,  10, 14,  8, .8, 2, 33, 6, .3, 12,  5,  3, 2,  1,  4, 11,  Цена Ташева  1,  Ятак  2

На 01.03.2021 г. /09:16 - 09:45 ч.; 15:16 - 16:00 ч./ -  Типченица:   7-Ми Септември  27, 30, 34, 31, 31а, 33, 29а, 37, 35, 25, 38а, 40, 29, 49, 51, .59, 56, 67, 66, 60, 47, 42, 68, 52, .57, 63, 44,  58, 37, 64, 46, 59, 50, 45, .61, 70, 43, 48, 41, 53, 39, .8, 18, 28, 19, 13, 7, 17, 6, 2, 20, 16,  22, .5, .12, 3, 26, 21, 15, 24,  Бачо Киро  .4, .8, 6, 1, 3, 7, 5,  Богомил Кръстев  1, 1а, 3, 11, 5, 7, .11, 10, 6, 13, 12, 14, 4, 8,  Боримечката  1, 2, 3,  Водоснабдяване И Канализация Оод Местност Поповица  Пс,  Гаврил Генов  4, 3, 17, 5, 23, 20, 2, 9, 1, 11, 14, 27, 10, 19, 7, 13, 12,  Д-Р Иван Георгиев  2, 1, 12, 4, 3, 26, 8, 24, 5, 9, 11,  7, 14, 6, 13, 18, 11, 15, 9,  Данте Павлов  33, 5, 19, 9, 37, 6, 7, 8, 35, 31, 4, 3, 15, 13, 41, 29, 11, 21, 41,  23, 27,  Динко Петров  1, 2, .11, .14, .8, 17, 19, 7, .6, 5, .12, 15, 11, 25, 23, 3, .10,  Здравец  3, 4, 1, 2,  Иван Вазов  11, 10, 13, 6, 1, 2, 8, 5, 12, 4, 3, 14, 9, 17,  Иван Йончев  5, 27, 3, 15, 31, 8, 20, 13, 23, 7, 2, 22, 6, 28, 14, 9, 12, 10, 26, 17, 4, 16, 12а, 25, 33, 21, 24, 18, 7, 11, 1,  Иван Кожухаров  6, 11, 9, 7, 1, 1а, 5, 3, 2, 1, 4,  Иван Кръстев  10, 2, 4, 6, 1, 20, 18, 22, 16, 1,  Йордан Юнчев  20, 5, 9, 13 А, 11, 13, 16, 18, 12, 7, 22, 14, 34, 8, 36, 3, 38, 15, 40, 1, 4, 2,  Кирил И Методий  3, 2, 1, 5, 6, 7, 10, 9,  Кокиче  2, 6, 3, 1, 4,  Любен Каравелов  7, 4, 6, 3а, 9, 21, 3, 1, 17, 19, 13, 5, 10, 7, 8, 15, 23, 11,  Марин Георгиев  15, 16, 25, 4, 1, 7, 13, 2а, 6, 17, 5, 18, 12, 14, 19, 21, 8, 7а, 23, 2, 10, 3, 15,  Махала Креща  Къща, &Quot; &Quot;, Къща,  Махала Реката  ,  Махала Шумир  ,  Младост  8, 6, 2, 4, 1, 3,  Муров Дол  2, 5, 4, 10, 12, 1, 8,  Незабравка  21, .4, .2, 2,  Петър Калчев  2, 7, 5,  Пролет  .2,  Рила  1, 5, 2, 3,  Синчец  5, 3, 1,  Славчо Д.Йончев  16, 1, 14, 24, 22, 19, 30, 25, 21, 26, 23, 28,  Славчо Евтимов  10, 11, .14, 20, 5, 18, 2, 6, 22, 7, 3, 13, 4, 9,  1,  Смильовец  1,  Хаджи Димитър  5, 3, .4,  Христо Ботев  1, 8, .16, .14, 6, 1, .18, .22, 2, 4, 3,  Чаира  3, 1,  Ягода  1, 3, 2,    Пи 017152

На 02.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Типченица:   7-Ми Септември  .8, 18, 28, 19, 13, 7, 17, 6, 2, 20, 16,  22, .5, .12, 3, 26, 21, 15, 24,  Богомил Кръстев  3, 11, 5, 7, .11, 10, 6, 13, 12, 14, 4, 8,  Гаврил Генов  4, 3, 17, 5, 23, 20, 2, 9, 1, 11, 14, 27, 10, 19, 7, 13, 12,  Иван Вазов  6, 1, 2, 8, 5, 12, 4, 3, 14, 9, 17,  Йордан Юнчев  1, 4, 2,  Любен Каравелов  4, 6, 3а, 9, 21, 3, 1, 17, 19, 13, 5, 10, 7, 8, 15, 23, 11,  Марин Георгиев  15,  Махала Шумир  ,  Младост  8, 6, 2, 4, 1, 3,  Муров Дол  2, 5, 4, 10, 12, 1, 8,  Синчец  5, 3, 1,  Славчо Евтимов  10, 11, .14, 20, 5, 18, 2, 6, 22, 7, 3, 13, 4, 9,  1,  Чаира  3, 1,  Ягода  1, 3, 2,    ПИ 017152

Община Роман  

На 03.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Кунино:   Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив.Димитров  5, 4, .4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, .2, 5, 3, .1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, .18, 2, 6, 5, .5, 3, .17, 7, .18 А, 5а, 10, 17, 1, 13,  8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  12, 10, 3, 14, 1, 11,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22,  Куна Кралица  3, 5, 4, 2, 1, 6,  Липите  1,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8,  Люляк  3, 1,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, 174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 166, 83а, 136, 156, 103, 124, 91, 107, 97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, .111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 162, 87, 164, 93, 154, 130,  Петко Лалов  .68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, .57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 82, 86, 74, 75, 51, 73, 77, 106, .51, 84, 78, 69, 49, 53,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, 2,  Самуилица  1, 2, .4,  Симеон Найденов  4, 44, .36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 6, 32, 46, 30, 18, 7, 34, 11, 30, .24, 9, 48, 16,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 29, 1, 17, 23, 7, 27, 9, 25,  Теменуга  2, 1, 3, 4,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  УПИ  III-469,  Кв 17  ,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, 26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, .9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, .23, 17, 6, 18, 4, 15, 25,  Цветан Гановски  10, 6,  Цено Тодоров  17, 15, 2, 16, .24, 11 Б, 23, .2, 19, .34, 32а, 11 А, 34, 3, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Цено Тодоров  30

На 04.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Кунино:   Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив.Димитров  5, 4, 4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, .2, 5, 3, 1, 12 ПС,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, 18, 2, 6, 5, 5, 3, 17, 7, .18 А, 5а, 10, 17, 1, 13,  8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22,  Йоло Бърдаров  12, 10, 3, 14, 1, 11,  Куна Кралица  3, 5, 4, 2, 1, 6,  Липите  1,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8,  Люляк  3, 1,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, .174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 166, 83а, 136, 156, 103, 124, 91, 107, .97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, .111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 162, 87, 164, 93, 154, 130,  Петко Лалов  .68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, .57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 82, 86, 74, 75, 51, .73, .77, 106, .51, 84, 78, 69, 49, 53,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, .2,  Самуилица  1, 2, .4,  Симеон Найденов  4, 44, .36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 6, 32, 46, .30, 18, 7, 34, 11, 30, .24, 9, 48, 16,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 29, 1, 17, 23, 7, 27, 9, 25,  Теменуга  2, 1, 3, 4,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  УПИ  III-469,  Кв 17  ,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, .26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, .9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, .23, 17, 6, 18, 4, 15, 25,  Цветан Гановски  10, 6,  Цено Тодоров  17, 15, 2, 16, .24, 11 Б, 23, .2, 19, .34, 32а, 11 А, 34, 3, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Цено Тодоров  30

На 05.03.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Кунино:   Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив.Димитров  5, 4, 4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, 2, 5, 3, 1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, .18, 2, 6, 5, .5, 3, .17, 7, .18 А, 5а, 10, 17, 1, 13,  8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22,  Йоло Бърдаров  12, 10, 3, 14, 1, 11,  Куна Кралица  3, 5, 4, 2, 1, 6,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8,  Липите  1,  Люляк  3, 1,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, .174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 166, 83а, 136, 156, 103, 124, 91, 107, .97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, .111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 162, 87, 164, 93, 154, 130,  Петко Лалов  .68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, .57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 82, 86, 74, 75, 51, .73, .77, 106, .51, 84, 78, 69, 49, 53,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, .2,  Самуилица  1, 2, .4,  Симеон Найденов  4, 44, .36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 6, 32, 46, .30, 18, 7, 34, 11, 30, .24, 9, 48, 16,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 29, 1, 17, 23, 7, 27, 9, 25,  Теменуга  2, 1, 3, 4,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  УПИ  III-469,  Кв 17  ,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, .26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, .9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  10, 6,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, .23, 17, 6, 18, 4, 15, 25,  Цено Тодоров  30,  Цено Тодоров  17, 15, 2, 16, .24, 11 Б, 23, .2, 19, .34, 32а, 11 А, 34, 3, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1

Община Хайредин  

На 01.03.2021 г. /09:01 - 16:30 ч.; 09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 09:01 - 16:30 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 09:01 - 16:30 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 09:01 - 16:30 ч.; 16:20 - 16:30 ч./ -  Ботево,  Общ. Хайредин:   Александър Стамболийски  11, 8, 6, 14, 9, 12, 2, 17, 4, 22, 18, 20, 15, 10,  Бузлуджа  4, 3, 1, 2,  Васил Воденичарски  6, 9, 3, 7, 4,  Васил Левски  1, 15, 13, 8, 7, 19, 5, 14, 3, 11, 12, 16, 17, 9,  Веслец  7, 8, 9, 6, 4, 3, 13,  Витоша  4, 3,  Георги Михайлов  1, 10, 8, 7, 3, 6,  Лазар Драйчев  30, 34, 58, 42, 32, 20, 38, 6, 36, 40, 64, 18, 3, 2, 50, 72, 68, 12, 26, 22, 66, 46, 54, 56, 10, 52, 60, 48,  Местност Стублата  Пс,  Петко Р. Славейков  1,  Фердинанд Козовски  4, 2, 3, 2а, 6,  Хаджи Димитър  4, 9, 1,  Христо Ботев  69, 2, 28, 11, 57, 67, 45, 53, 47, 43, 17, 71, 25, 31, 1, 10, 19, 36, 64, 23, 30, 22, 16, 51, 50, 41, 48, 13, 27, 65, 18, 38, 40, 39, 61, 24, 59, 35, 44, 54, 42, 21, 63, 4, 58, 55, 62, 75, 6, 34, 5, 46

На 01.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /16:20 - 16:30 ч./ -  Бързина:   23-ти  Септември  6, 10, 5, 1, 3, 7, 12,  9-ти  Септември  9, 3, 5,  Александър Стамболийски  35, 11, 5, 1, 21, 10, 39, 15, 23, 7, 37, 25, 22, 24, 33, 26, 12, 41, 13, 14, 27, 20, 17, 16, 8,  Асен Златаров  9, 7, 4, 2, 1, 5, 3,  Бузлуджа  2, 1, 7,  Васил Левски  3, 2, 1,  Гаврил Генов  27, 13, 3, 19, 8, 6, 4, 4,  Георги Димитров  3, 7, 31, 8, 11, 4, 1, 27, 12, 21, 23, 25, 29, 19, 16, 13, 6, 10,  Георги Кирков  3, 2, 4,  Д-Р Петър Берон  2, 4, 8, 6, 10,  Димитър Благоев  9, 10, 14, 8, 17, 11, 15, 9, 2, 1, 19, 4, 13,  Димитър Грънчаров  8, 6, 4,  Дунав  2, 6, 7, 8, 10, 5, 1,  Любен Каравелов  4, 7, 6а, 2,  Мусала  3, 11, 2, 1, 5,  Перник  4, 1, 2,  Петко Д. Петков  7, 35, 31, 73, 77, 69, 14, 13, 33, 8, 81, 59, 10, 47, 23, 51, 4, 19, 16, 40, 3, 71, 26, 9, 28, 18, 41, 30, 24, 55, 67, 49, 45, 12, 6, 38, 20, 1, 53,  Петко Р. Славейков  1, 9, 10, 8, 11, 5, 6, 2, 7,  Сергей Румянцев  1, 3,  София  1, 3,  Станке Димитров  6, 2, 8, 4,  Тодор Каблешков  16, 1, 5, 13, 9, 3, 7, 2,  Хаджи Димитър  1, 17, 25, 9, 7, 19, 31, 13,  Христо Ботев  28, 13, 4, 12, 2, 7, 9, 16, 36, 3, 1, 8, 25, 17, 29, 40, 22, 13, 44, 15, 24, 31, 46, 32, 26, 36, 42, 33,  Христо Смирненски  4, 10, 2, 16, 20, 5, 18, 14, 12,  Хубава Грозданка  2, 4, 6, 8

На 01.03.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /09:01 - 16:30 ч.; 09:01 - 09:10 ч./ -  Бързина:   Александър Стамболийски  35, 11, 5, 1, 21, 10, 39, 15, 23, 7, 37, 25, 22, 24, 33, 26, 12, 41, 13, 14, 27, 20, 17, 16, 8,  Бузлуджа  2, 1, 7,  Васил Левски  3, 2, 1,  Георги Кирков  3, 2, 4,  Димитър Благоев  10, 14, 8, 17, 11, 15, 9, 2, 1, 19, 4, 13,  Димитър Грънчаров  8, 6, 4,  Мусала  3, 11, 2, 1, 5,  Перник  4, 1, 2,  Сергей Румянцев  1, 3,  София  1, 3,  Станке Димитров  6, 2, 8, 4,  Христо Ботев  13, 4, 12, 2, 7, 9, 16, 36, 3, 1, 8,  Христо Смирненски  16, 20, 5, 18, 14, 12

На 01.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /09:01 - 09:10 ч.; 16:20 - 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /16:20 - 16:30 ч./ -  Рогозен:   23-ти  Септември  4, 2, 1,  9-ти  Септември  1, 17, 15, 18, 1, 7, 9, 5, 6, 21, 12, 6, 18, 10, 29, 25, 20, 33, 35, 1, 23, 15, 15а, 8, УО №18, 4, 13, 31, 17, 16, 8,  Александър Стамболийски  10, 8, 21, 15, 16, 5, 9, 18, 2, 17, 22, 23, 17, 45, 34, 40, 41, 43, 38, 49, 36, 47, 39, 44, 48, 17, 22, 20, 3, 19, 31, 30, 31а, 24, 48, 36, 33, 34, 32, 47, 29,  Ангел Закачалски  10, 1, 5, 6а, 2, 6, 3, 8,  Балканска  13а, 3, 14б, 9, 5, 7, 13, 17, 14, 12, 11, Уо 17, 10, 12, 6,  Бачо Киро  15, 1, 2, 13а, 5, 3, 6, 13, 11, 4, 7,  Битуля  4а, 5, 5а, 1, 1а, 6, 3, 5а,  Братя Миладинови  25, 13, 24, 21, 26, 3, 6, 5, 4, 8, 5, 7, 13, 11, 9, 15, 16, 14,  Васил Воденичарски  1, 10, 6, 7а,  Васил Левски  6, 3, 10, 5, 9, 4, 15, 11, 2, 8, 1, 19, 7,  Витоша  2, 9, 10, 2, 3, 13, 7, 4, 6, 8, 1, 15,  Вълко Берекетски  8, 4, 1, 12, 2,  Гаврил Генов  4, 1, 2, 2 А, 14, 28, 12, 6, 16, 20, 10, 8, 15, 3, 22, 5,  Гео Милев  6, 1, 3,  Георги Бенковски  14, 16, 18, 3 А, 13, 6, 3, 9, 15 А, 10, 14, 12, 7, 11, 2, 15, 8,  Георги Бързаков  1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6,  Георги Димитров  6, 2, 2, 9, 6, 5, 1, 4, 4,  Георги С. Раковски  23, 8, 19, 6, 1, 2а, 3, 2,  Герго Кр. Манчев  6, 3 А, 7, 3 Б, 20, 18, 9 А, 24, 22, 26, 3, 1, 18, 4, 14, 6, 8, 16, 12, 10,  Гочо Гопин  2, 4,  Димитър Благоев  1, 3,  Добрич  13, 1а, 6, 8, 11, 9, 15, 13,  Иван Вазов  18, 15, 13, 11, 10, 8, 2, 9, 14, 7, 3, 5, 16, 18,  Иван Рилски  14, 1а, 12, 2, 6, 10, 4, 9, 20, 8, 8,  16, 18, 1, 11, 26,  Индустриална  1,  Кирил И Методий  3 А, 6, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 12, 14, 2, 8, 6 А, 10, 10, 13, 16, 20, 22, 18,  Климент Охридски  19, 7, 3, 17, 12, 5, 13, 16, 16 А, 6, 10, 8, 14, 2, 11, 9, 4, 18, 9, 14, 18,  Лозенград  7, 12, 6, 1, 2, 15, 20, 5, 16, 10, 4а, 8, 18, 3, 4, 13, 14, 12, 20, 19, 17, 26, 25, 29, Уо 9, 28,  Любен Каравелов  28, 23, 35, 25, 6, 20, 25 А, 4 А, 18, 21, 14, 22, 29, 27, 26, 16, 12, 24, 37 А, 39, 11, 31, 10, 41, 5, 37, 28, 11, 17, 19, 15, 2 А, 4, 3, 8, 13, 1 А, 6, 7, 5,  Маршал Толбухин  19, 16, 3, 3, 1, 2 А, 2, Уо 10, 10, 4, 16, 12, 18, 1, 8, 6, 9, 3,  Местност Селска Мера  Пс, 1,  Никола Вапцаров  4, 2, 1, 5, 18, 14, 7а, 1, 14а, Уо ТП -Цк, 7, 5, 14,  Никола Нинов  19, 21, 11, 23, 8, 13, 15, 25, 1, 9, 3,  Оборище  30, 5, 3, 1, 6, 4, 15, 9, 11, 13, 17, 28, 14, 10, 30,  Огоста  2, 6,  Около Село  0,  Паисий Хилендарски  12, 10, 4, 8, 9, 3, 6, 5, 1, 11, 2, 7,  Патриарх Евтимий  6, 20, 26, 20, 21, 31, 13, 16, 29, 23, 27, 25, 28, 19, 22, 26, 30, 35, 24, 3, 15, 5, 2, 13, 1, 8, 11, 7, 9, 6, 17, 4, 16,  Петко Д. Петков  1, 3а, 3,  Петър Джигански  6, 1, 4, 6,  Пирин  2, 3, 8, 12, 9, 1а,  Полк. Цвятко Радионов  2,  Преспа  2, 16, 13, 11, 6, 10, 13а, 3, 14, 1, 9-А, 18, 5, 7, 9, 1, 9,  Райко Даскалов  11, 5, 7, 1, 15, 4, 1, 2, 3,  Рила  16, 2а, 12, 8, 14,  Сергей Румянцев  15, 17, 2, 5, 1,  София  5,  Софроний Врачански  2, 8, 4, 1, 2, 3, 5,  Станке Димитров  6, 2, 16, 12, 21, 10, 14,  Стефан Караджа  1, 3, 12, 5, 10, 18, 7,  Страхил Войвода  2, 21,  Тодор Брусарски  2, 9, 5, 3, 10, 6, 1, 4, 21, 9, 7, 17, 13, 19, 16, 11, 15, 14, 8,  Тулча  3, 10а, 10, 5, 1, 4, 7, 2, 6а, 6,  УПИ  4 261 Кв52  ,  Филип Тотю  17, 2, 11, 12, 5, 8, 9, 1, 7, 15, 7а, 14, 19, 21, 17, 16, 23,  Хаджи Димитър  1, 5, 10, 6, 2,  Хан Кубрат  14, 2, 6, 10 А, 18, 5, 8, 7, 21, 4, 19, 1, 17, 3, 11, 8, 10, 13,  Христо Ботев  51, 48, 4, 57, Уо 11, 62, 41, 64, 43, 49, 10 А, 66, 68, 60, 45, 55, 47, 70, Трафо 2, 6, 4, 10, 27, 20, 28, 21, 34,  22, 42,  26, 25, Уо 1, 32, 13, 15,  36, 11, 24, 16, 5, 9, 14, 18, 7, 5а, 12, 52, 48, 31, 39, 33,  46,  99,  Христо Михайлов  2, 7, 4, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 13, 1, 15, 2,  Христо Смирненски  6, 2, 3, 8, 4, 5, 2,  Цветко Савовски  Уо 16, 2, 1, 3,  Чиган  6, 2, 4,  Шипка  Уо 12, 13, Уо 14, Кошара, 7, 3, 1, 6, 10, 12, 4, 5, 8, 9

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути. Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
2021-02-26 13:11:49