Бюджет на растежа приеха в Мездра

Бюджет на растежа приеха в Мездра

Общинският съвет прие бюджета на Община Мездра за 2021 г. Решението беше взето с 14 гласа „за“, 3 „против“ и 3-ма „въздържали се“.

„Бюджет 2021 е бюджет на растежа, каза при неговото представяне кметът Иван Аспарухов. Същевременно той е част от Програмата за управление на община Мездра за мандат 2019-2023 г.

Няма сектор, в който да не сме предвидили увеличение на средствата. Остава да успеем да ги покрием, защото, все пак, това е планов документ - парите не се намират в касата. Както трябва да се разходват, така трябва преди това да се намерят, за да уплътним приходната част.

За втора поредна година 90% от всички средства, които планираме да изразходваме, ги влагаме в населените места. Това, според мен, е правилна политика, защото те имат нужда от подновяване на цялата инфраструктура“, подчерта още Аспарухов.

Финансовата рамка на Бюджет 2021 е 23 198 523 лв., което е с 4 220 538 лв. повече от миналогодишния.

92 000 лв. са предвидени за реализиране на мероприятия от културния календар, в т. ч. за кметствата, 86 300 лв. за подпомагане на спорта и 24 571 лв. за субсидиране дейността на читалищата. С до 12 000 лв. ще бъде подпомогната дейността на Сдружение „В помощ на животните в Мездра“. 40 000 лв. са заложените средства за помощи по решение на Общинския съвет, което е с 10 000 лв. повече спрямо тези в миналогодишния бюджет. С тях ще бъдат подпомогнати семейства и лица с репродуктивни проблеми.

В Инвестиционната програма за 2021 г. са включени за изпълнение повече от 30 инфраструктурни обекта, 25 от които в съставните села на общината. Сред тях са ремонт на 18 улици в 15 села и подмяна на водопроводи в две села, както и ремонт на една улица в гр. Мездра  - всичко на обща стойност 943 794 лв.

А така също изграждане на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в Оселна, ремонт на сградата на бившето училище в Ослен Криводол и на многофункционална спортна площадка във Върбешница, геоложко проучване и проектиране на свлачище на път Типченица - Липница, изработване на проект за преустройство и ремонт на Кметство Зверино и на ПУП за разширяване на гробищния парк в Моравица.

Най-големите проекти, предвидени за реализиране в селата, са изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централния площад в Зверино, който ще бъде финансиран с целеви средства - 610 000 лв., както и ремонт и реконструкция на водопроводна и улична мрежа в 16 села от общината. Планирани са още 89 029 лв. за изграждане на паркинги в гр. Мездра, 80 400 лв. за проектиране на обновяването и благоустрояването на градския парк и 15 000 лв. за актуализиране на проектите за реконструкция на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Янко Сакъзов“ и за преустройство на бившия Снекбар в сградата на Общинска администрация в Ритуална зала и Художествена галерия.

Инвестиционната програма е в размер на 1 936 403 лв., което е със 770 403 лв. повече от миналогодишната. В бюджета са заложени за изпълнение и 14 проекта, одобрени за финансиране от ОбС по Програма „Малки местни инициативи - Мездра 2020“.

През 2021 г. Община Мездра ще продължи да работи и по шест проекта, финансирани от Оперативните програми на Европейския съюз, със средства на обща стойност 4 166 852 лв. По-крупните от тях са „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. на територията на община Мездра“, „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“ - V и VI участък в гр. Мездра“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“.

ОбС определи нов размер на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кмета на община Мездра и на кметовете на кметства, считано от 1 януари т. г. Приети бяха Културният и Спортно-туристическият календар на Община Мездра.

 
2021-02-26 11:51:25