Община Мизия планира мащабен проект

Община Мизия планира мащабен проект

Кметът на Община Мизия и представители на екипа й взеха участие в онлайн обсъждане на разработка на нов интегриран проект за регионално развитие, организиран от Търговско – промишлена палата – Враца, с оглед обмяна на опит с международни партньори в рамките на проект „Консервация и популяризиране на културното и природното наследство чрез Green way“ – OUR WAY.

Фокус и цел на проекта е разработка на екшън план и идейна концепция за изпълнение на Интегриран проект за изграждане на исторически маршрут „По пътя на Ботевата чета“, който попада в обхвата на пет общини на територията на Област Враца, а именно Община Мизия, Община Козлодуй, Община Бяла Слатина, Община Борован и Община Враца, както и зони от ПП “Врачански балкан“.

Основен приоритет в програмата за изпълнение на идейната концепция на Община Мизия представлява развитие на туристически обекти в с. Софрониево и с. Липница. Сред идеите са изграждане на зелена велоалея, включително за електрически велосипеди, която да осъществи пряка връзка с международен веломаршрут „Евро вело 6“, попадащ на територията на общината; изграждане на целогодишен детски лагер в с. Софрниево, като за целта се използва съществуващата база „Пчелица“ на ДГ „Незабравка“. Проектът предвижда основен ремонт на сградния фонд, чрез обособяване на леглова база, столова, зали за личностно развитие и изнасяне на беседи на исторически теми, свързани с делото на Ботев и неговите сподвижници, облагородяване на открити зони за провеждане на спортни и културни мероприятия;

ремонт на довеждаща инфраструктура до и в обхвата на стадиона на с. Софрониево, където традиционно се организира палатков лагер за престой на походниците и се провеждат спортни и културни мероприятия; изграждане на зона за отдих в местността „Рашково бърдо“, която да включва монтаж на дървени беседки, пейки с маси, барбекю, изграждане на автономно електрическо захранване с фото-соларни осветителни тела, монтаж на съдове за смет, облагородяване на зелени площи, чрез затревяване и засаждане на дървета и декоративна растителност;

изграждане на къмпинг зона в местността „Рашково бърдо“ с обособяване на електро и водопроводна връзка към съществуваща инфраструктура на с. Софрониево – обособяване на къмпинг от ансамбъл къщички за престой от алпийски тип и облагородяване на околната инфраструктура;

консервация и възстановяване на съществуващ средновековен каменен мост над р. Скът в землището на с. Липница, попадащ в обхвата на историческия маршрут.

По време на онлайн обсъждането бяха идентифицирани срокове за изпълнение на проекта в рамките на новия програмен период за регионално развитие.

Участие в дискусията взеха Илиана Филипова – координатор на проекта и директор на Търговско – промишлена палата – Враца, Светлана Борисова, Мая Милова, Оля Генова, международни лектори и др.

 


2


2021-02-25 11:26:36