Мездра тегли близо 2 милиона лева за изграждане на покрит пазар

Мездра тегли близо 2 милиона лева за изграждане на покрит пазар

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в обществено обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, осигурен от Фонд ФЛАГ ЕАД - „Българска инвестиционна платформа за градско развитие“, за финансиране на инвестиционен проект: „Реконструкция на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в  гр. Мездра“.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде обновено обществено градско пространство, ще се осигури достъп до общински пазар за хора с увреждания и ще се подобрят условията за продавачи и клиенти на пазара в града.  

Предвижда се максималният размер на дълга да е 1 807 208 лв. със срок на погасяване - до 180 месеца. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства.

Поради въведените противоепидемични мерки кметът организира общественото обсъждане чрез предоставяне на писмени мнения и становища на официалната електронна поща на Община Мездра: [email protected] в срок до 5 март.  

 


2


2021-02-24 10:46:14