40 години СУ “Никола Войводов” - Враца (ПРОГРАМА)

40 години СУ “Никола Войводов” - Враца (ПРОГРАМА)

Роят се учениците, сменят се поколения.

Идват и си отиват учители, извървели достойно професионалния си път.

А то… училището, не остарява. Училището няма възраст – белязано е с безсмъртие!

Средно училище „Никола Войводов” – град Враца, достойно носи името и отстоява идеалите на своя патрон.

Непрекъснато обновяващо се и фокусирано върху повишаване на образователните резултати, днес Средно училище „Никола Войводов” е знак за духовно средище и институция, която осигурява качествено и модерно образование.

В юбилейната четиридесетгодишнина  на учебното заведение, учители и ученици ще отбележат светлото име на своя патрон с богата програма, горди, че са достойни за него.


1
2
3


2021-02-23 14:53:34