Volvo –България осигурява обучение на младежи от Роман

Volvo –България осигурява обучение на младежи от Роман

В края на 2020 г. шведската компания – производител на моторни превозни средства „Volvo –България“, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, стартира инициатива за подкрепа на младежи, настанени в приемни семейства и социални услуги за резидентна грижа, които са в период на подготовка за преминаване към самостоятелен живот след навършване на пълнолетие.

Поканени за партньори по този проект са общините Благоевград, Габрово, Исперих, Казанлък, Карлово, Кърджали, Нови пазар, Панагюрище, Плевен, Русе, РОМАН, Стара Загора, Силистра и Шумен.

Акцентът е поставен върху възможността младежите да получат професионална компетентност за превоз на пътници или товари. Те ще могат да изкарат курсове категория "B" и "C" и да се включат в обучителни програми за кариерно ориентиране в компанията. След това ще получат подкрепа и съдействие за намиране на възможности за професионален стаж, както и за започване на работа в съответния браншови отрасъл.

На 23 февруари в КСУДС-Роман се състоя опознавателна среща на представители от Компания „Volvo-България“ с двамата младежи от Преходно жилище, включени в проекта. Очаква се през месец март да започнат обучителните дейности по усвояване теория и практика - първоначално за категория В, а в последствие и за категория С.

 
2021-02-23 14:30:06