Голям празник честваха в Софрониево

Голям празник честваха в Софрониево

Въпреки ограничените възможности, поради извънредното положение в страната, все пак НЧ „Пробуда 1927 Софрониево” се постара и успя да организира и представи, за поредна година, отбелязване на празника Трифон Зарезан. С малко, но ентусиазирани самодейци се показаха обичаите и традициите, характерни за този празник и почитани и спазвани в софрониевските семейства и до днес. Имаше и зарязване, и поливане на лозите с вино, и попски благословии, лозарски наричания, богата традиционна трапеза и разбира се, песни и танци.

Съхраняването и поддържането на традициите в селото е от изключителна важност, за запазване на българското, за приемствеността между поколенията, за да се пази и остане жив и силен българският дух.

Председател на ЧН на НЧ „Пробуда-1927-Софрониево” е Теменужка Желязкова.

 


2
3
4
5


2021-02-17 09:34:26