Платете само изразходваната топлинна енергия - с дистанционно отчитане

Платете само изразходваната топлинна енергия - с дистанционно отчитане

"Месечно отчитане само на изразходваната топлинна енергия, без изравнителни сметки, е постижимо на територията на Враца. Това е възможно с въвеждането на уреди за дистанционно отчитане." Това заяви инж. Радослав Михайлов, директор на "Топлофикация Враца". Той обясни, че тази услуга е изцяло в полза на клиентите им. "Дистанционното отчитане позволява получаване на текущи данни от водомери, топломери, разпределители, електромери и други уреди, без посещение в жилището. По този начин се избягва загубата на време за потребителите ни. Решението е безжично и просто, и на много приемлива цена.", казва инж. Михайлов.

По думите му единствено с радиоуредите може да бъде отчетена реално използваната топлинна енергия. Инж. Михайлов обясни, че за преминаване на дистанционна форма на отчитане, трябва да има решение на Общото събрание, при одобрение на 2/3 от етажната собственост. Той допълва, че техен представител извършва монтажа на дистанционни уреди за дялово разпределение, електронни разпределители, апартаментни топломери и индивидуални водомери за топла вода, снабдени с радио модули във всички имоти към абонатната станция.

Инж. Михайлов коментира и възможността за подаване на показания от индивидуалните уреди за дялово разпределение чрез самоотчет и коректността от страна на абонатите." По думите му, откакто са въвели този начин за отчитане, няма установени случаи на умишлено неправилно подаване на информация от страна на клиентите. "Абонатите ни са изключително коректнии в срок изпращат техните показания чрез сайта ни www.toplo-vr.com или по националния телефон 0700 89 032", посочва директорът на "Топлофикация Враца".

 
2021-02-15 11:04:27