Гъмзата е преобладаващият сорт и в новите лозя на избата

Гъмзата е преобладаващият сорт и в новите лозя на избата2021-02-13 10:47:12