Открит урок „Пътят на хляба“ в СУ "Христо Ботев"-Враца

Открит урок „Хлябът“ в СУ

В СУ "Христо Ботев"-Враца се състоя един по-различен и интересен екипен открит урок с учениците от 3. клас под наслов „Деня на приобщаването и толерантността“. Темата на урока е много любопитна и традиционна, а именно пътят на хляба – от къде идва и как стига до нашата трапеза, какво означава за българския народ и как се вписва в традициите, обичаите и фолклора.

Вдъхновителят на урока е училищният ресурсен учител – Цветанка Иванова, но участие ще вземат и педагогическите съветници – Гергана Вълчева и Теменужка Николова, тъй като плавно темата ще се пречупи към изконните човешки ценности - толерантното отношение между учениците, приемствеността и зачитане силните страни и таланти на всеки. По време на урока учениците чуха песен, авторско стихотворение и редица поговорки за хляба и така се запознаха в колко изкуства е преплетена темата за насъщния ни. Крайни продукти по темата: книгоразделители с пословици за хляба, поименни книжки с обредни хлябове и информация за традициите и обичаите на българина, шаблони на фигури, постери, емотикони със задача: създаване от учениците на кратки рими за хляба, снимки, видеоматериали, изложба-базар на обредни хлябове, фотоизложба и изложба на рисунки.

Откритият урок „Хлябът“ е иновативна добра практика, част от проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“, по който училището ще работи в следващите 3 години.

Използвани са ключови компетентности – интегрирано междупредметно взаимодействие, личностно ориентирано обучение, развитие на комуникативни умения, мозъчна атака, изграждане на социална търпимост, решаване на проблеми, учене чрез правене, учене чрез преживяване, четене с разбиране, преход от знания към умения, пречупване на знанията през творчеството - себеизразяване с помощта на различните изкуства /музика, литература, визуални изкуства, формирането на отношение към естетическата и духовна сфера, българските традиции и обичаи/, водене на здравословен начин на живот. „Пътят на хляба“ е тема с продължение, в която до края на учебната година ще се включат и семействата на учениците.

В представената приобщаваща педагогическа практика, както и през учебната година залагаме на учене чрез правене, учене с емоции, учене с малки стъпки, включването на семейството като участници и партньори; търсим и акцентираме върху силните, а не върху слабите страни на детето, за да развиваме индивидуалния потенциал на всяко от тях.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки урокът бе наблюдаван на живо през платформата на Zoom от ръководството, педагогически специалисти, родители и представители на РУО – Враца.
2021-02-12 17:27:12