Обновяват социалния комплекс в Кнежа

Обновяват социалният комплекс в Кнежа

Община Кнежа ще получи финансови средства по проект за модернизация на материалната база на Общинския социален комплекс ”Майка Кухня”.

„Финансирането идва точно навреме, в момент, когато в Общинския социален комплекс се приготвя храна за 300 потребители по проект за осигуряване на безплатен топъл обяд на нуждаещи се лица и за 213 абонати на Домашен социален патронаж.”, категоричен е кметът Илийчо Лачовски.

Кухнята приготвя и храна за обяд на 67 ученици. С доставката на новото кухненско оборудване и обзавеждане ще се модернизира материалната база, което от своя страна ще доведе до пестене на електроенергия, средства и време за приготвяне на храна.

Общата стойност на проекта е 35 737 лв. От тях 32 163,30 лв. са осигурени от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“. Общинското съфинансиране е в размер на 3 573,70 лв. Със средствата е предвидено закупуване и монтиране на съвременно високотехнологично, екологично и енергоспестяващо оборудване и обзавеждане, с цел осигуряване на по-добри условия на труд на работещите в кухнята и повишаване качеството на приготвената храна. Ще се достави нова електрическа пекарна на три нива, газов котлон с 4 горелки, конвектомат за готвене с пара, 2 броя електрически скари, професионална съдомиялна, както и обзавеждане на кухненския блок с хладилен шкаф, работни маси и кухненски мивки. Модернизацията на кухнята в Общинския социален комплекс е стъпка напред в стремежа на Община Кнежа към подобряване качеството на социалните услуги и разширяване на обхвата им.
2021-02-10 13:43:08