Община Медковец с 6 млн.лв. бюджет

Община Медковец с 6 млн.лв. бюджет

До днес приключи срокът за внасяне на предложения за корекции в проекто-бюджета на община Медковец, който започна на 29 януари. Публичното му обсъждане ще бъде в сряда 10 февруари във всички населени места от общината от 9 ч. в Младежки клуб с. Аспарухово, от 11,30 ч. в Залата за гости с.Расово, от 14 ч. в Кметство с.Пишурка, от 15,30 часа в Библиотеката на с.Сливовик, а заключителното от 17,30 часа в заседателната зала на община Медковец.

Общият размер на бюджета на общината е 6 072 089 лв. Общината очаква собствени приходи от имуществени данъци 160 хил.лв., 344 хиляди лева неданъчни приходи. Най-големите разходи, както при повечето общини са за издръжка на администрацията и за образованието. Инвестиционната програма на общината е в размер на 318 хиляди лева. Включени за ремонти на общински сгради, на здравния кабинет в Аспарухово, на кметство Пишурка, паркинг в Медковец, направа на общински център за временно настаняване на социални слаби жители. Предвижда се ремонт на младежкия клуб в Аспарухово и закупуване на сглобяема подвижна сцена.
2021-02-09 13:47:48