Дават старт на националния конкурс "Дядо Йоцо гледа”

Дават старт на националния конкурс

Община Мездра, Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" и Съюзът на българските писатели обявяват Десети национален литературен конкурс за разказ "Дядо Йоцо гледа". Темата на проявата е "Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина".

Конкурсът е анонимен. Право на участие в него има всеки пълнолетен български гражданин, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14).

Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.

Разказите се изпращат до 31 май 2021 г. на адрес: Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, стая 304, за литературния конкурс "Дядо Йоцо гледа".

Отчитането на конкурса ще стане на 26 юни 2021 г.

Спечелилият първо място ще получи парична награда в размер на 800 лв. Класиралият се на мтора позиция ще вземе 600 лв. Заелият 3 място ще бъде награден с 400 лв. Ще бъде връчена и поощрителна награда в размер на 200 лева.
2021-02-05 15:26:57