Конкурс и беседи за онлайн безопасността стартираха в Мизия

Конкурс и беседи за онлайн безопасността стартираха в Мизия

Димитър Димитров - специалист "Мрежова и информационна сигурност" и Нанси Кунчева- ст. специалист "Етнически въпроси, младежки дейности и спорт"- служители от Общинска администрация Мизия проведоха беседа на тема "Безопасно сърфиране в интернет" в ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия и ОУ "Христо Ботев" с. Крушовица. Те запознаха учениците от първи до четвърти клас с правила и съвети за безопасно сърфиране. Поводът за инициативата бе отбелязването на Международния ден на безопасното сърфиране в интернет. Община Мизия стартира конкурс за ученици от 1ви до 4ти клас за рисунка на същата тема. Три от най-хубавите творби ще бъдат наградени, а всички други рисунки ще бъдат показани в онлайн галерия. Беседа по темата бе проведена и в Софрониево.
2021-02-05 11:04:31