Перспективни специалности предлагат училищата в Белослатинско

Перспективни специалности предлагат училищата в Белослатинско

На 1 - ви февруари, на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, под председателството на областния управител на Враца- Малина Николова, беше разгледано и съгласувано предложението за Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за областта.

За община Бяла Слатина за предстоящата учебна година държавен – план прием ще се реализира в 3 средни училища и 2 професионални гимназии, в общо 9 паралелки в дневна форма, със срок на обучение 5 години, от които 8 професионални  и 1 профилирана паралелки, както следва:

В Средно училище „Христо Ботев“ с.Галиче – 1 паралелка в професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, професия: „Техник-животновъд“, специалност „Пчеларство и бубарство“. 

В Средно училище „Христо Ботев“ с.Габаре  – 1 паралелка - в професионално направление:  „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

 В Средно училище „Васил Левски“  гр. Бяла Слатина –  2 паралелки:

- 1 паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ .

- 1 паралелка в професионално направление „Приложна информатика“, професия „Организатор интернет приложения“, специалност “Електронна търговия“.

В Професионално агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“  гр. Бяла Слатина – 3 професионални паралелки, с 5 специалности:

- 1 паралелка в професионално направление: „Растенивъдство и животновъдство“, професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност: „Механизация на селското стопанство“.

- 0,5  паралелка  в професионално направление „Транспортни услуги“, професия:  „спедитор-логистик“, специалност “Спедиция, транспортна и складова логистика“. - 0,5 паралелка в професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“, професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

- 0,5  паралелка  в професионално направление „Приложна информатика“, професия:  „Икономист – информатик“, специалност “Икономическа информатика“.

- 0,5 паралелка в професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия: Техник на компютърни системи, специалност „Компютърна техника и технологии“.

В професионална гимназия по облекло ПГО „Елисавета Багряна“  гр. Бяла Слатина –2 професионални паралелки

- 1 паралелка  в професионално направление: „Производство на текстил, облекло, обувки и кожи“, професия „Моделиер-технолог на облекло“, специалност: „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил.

- 1 паралелка в професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

Предстои Държавният план-прием за учебната 2020/2021 г. да бъде утвърден от Министерство на образованието и науката до края на месец март.

 
2021-02-03 13:50:24