Указания от Общинския оперативен щаб в Мездра за спазване на въведените временни противоепидемични мерки

Указания от Общинския оперативен щаб в Мездра за спазване на въведените временни противоепидемични мерки

Указания от Общинския оперативен щаб за спазване на въведените временни противоепидемични мерки в търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, по време на удължения срок на обявената извънредна епидемична обстановка в Република България


Със Заповед №РД-01-52/ 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. В тази връзка Общинският оперативен щаб напомня на гражданите, че:

  1. От 01.02.2021 г. се допускат посещения в кината, при използване на 30% от общия им капацитет (места), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице.;
  2. От 01.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, при използване на 30% от общия капацитет на посещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между участниците.;
  3. Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 м между посетителите.;
  4. До 28.02.2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от тази забрана се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 06:00 и 22:00 часа.;
  5. От 01.03.2021 г. се допускат посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.;
  6. От 01.02.2021 г. се допускат посещенията в търговските центрове, включително такива тип МОЛ, като малолетните и непълнолетни лица могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.2021-02-01 19:15:34