Община Мездра организира традиционния Базар на мартениците и цветята

Община Мездра организира традиционния Базар на мартениците и цветята

Във връзка с предстоящите мартенски празници Община Мездра организира традиционния Базар на мартениците и цветята. Поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната той ще се проведе при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки срещу Covid-19.

Базарът ще бъде позициониран в централната градска част - в „Алеята на кестените“ и на площад „България”, през периода от 22.02.2021 г. до 08.03.2021 г., включително.

Желаещите да участват в базара трябва да подадат заявление (по образец) от 11.02.2021 г. в Центъра за услуги и информация и на гражданите, който се намира на партерния стаж в сградата на Общинска администрация - Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27), след предварително уточняване на мястото и заплащане на определената такса за съответния период.

По време на базара всички лица са длъжни да спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м, а при невъзможност от осигуряване на такава - да имат поставени предпазни маски за лице за еднократна или многократна употреба.

Продавачите, от своя страна, са длъжни да осигурят дезинфектант за ръце на заеманото от тях търговско място.
2021-02-01 11:16:08