Единодушно приеха бюджета на община Берковица

Единодушно приеха бюджета на община Берковица

Единодушно бе приет бюджетът на община Берковица за 2021 г., внесен от кмета Димитранка Каменова. Това стана на редовното януарско заседание на ОбС, в чиято работа взеха участие 17 съветници.

 Г-жа Каменова представи в резюме и своя отчет за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2020 година. На заседанието бе приет и културният и спортният календар на Община Берковица за 2021 година. От културните мероприятия през годината са предвидени да се състоят значими събития като Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки”, Пети Северозападен фестивал на духовата музика “Берковската духова музика Фест”, Фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“, конкурс за връчване на Националната литературна награда ”Йордан Радичков“. От спортните събития, освен познатите на всички до сега, са включени и няколко нови мероприятия. Сред тях са Еко турнира по карате и джу джицу, който ще се проведе на градския стадион в началото на месец юни, факелно шествие по случай 3 март до лесопарк „Калето“, поход до „Хайдушките водопади“ през месец април.

 

На редовната сесия на ОбС – Берковица бяха внесени и две извънредни докладни. Общински съвет – Берковица даде съгласие да се промени предназначението на ПИ с идентификатор 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване ,,За Обществено обслужване- Молитвен дом” и площ от около 418 кв. м. по данни от КК , като се предвиди ново отреждане на имота ,,За жилищно строителство”.

Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за финансиране на проект: „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води“.

 
2021-01-30 10:03:44