5 G мрежата в Мездра пак на дневен ред

5 G мрежата в Мездра пак на дневен ред

 

Освобождават от наеми и такси наемателите на общински терени и обекти в община Мездра, преустановили дейността си заради Covid-19.

Решението бе взето на януарската сесия на местни парламент.

ОбС реши, че в община Мездра ще бъде разкрита нова социална услуга като делегирана от държавата дейност - „Асистентска подкрепа“. Тя включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания. Услугата ще се предоставя на 88 потребители от 29 асистенти и ще се финансира от държавния бюджет. Средствата са в размер на 350 680 лв.  ОбС утвърди избора на инж. Божко Александров за управител на „Мездра - Автотранспорт-2003“ ЕООД. Определено беше и възнаграждението му- 1000 лв. Във връзка с писмо от областния управител на Враца Малина Николова относно решение, с което ОбС наложи мораториум за една година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение/ 5G и на съоръжения към тях на територията на община Мездра, ОбС не потвърди това свое решение.

„За“ потвърждаване на решението гласуваха 6-ма от регистрираните в залата 19 съветници (д-р Веселин Петров, Галя Василева, Генади Събков, Десислава Костова, д-р Илиана Михайлова и Радослав Маринов), 2-ма бяха „против“ (Венета Петрова и Каролина Кьолер), 10 се въздържаха (инж. Георги Валентинов, д-р Ивайло Тодоров, Йордан Гергов, Катя Йотова, Красимир Стефанов, Мариянка Дилкова, Мирослав Аспарухов, инж. Мирчо Мирчев, Христина Стоянова и Яна Нинова), а 1 (Надежда Йорданова) не гласува.       
2021-01-29 15:57:36