Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Враца за периода 01-05.02.2021 г.

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01-05 февруари  2020 г, включително:

Област Враца  

Община Борован  

На 03.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Добролево:   1  ,  Благой Монов  19, 15, 21, 28, 7, 5, 30, 11, 34, 1, 13, 17, 23, 38, 3, 40, 36, 9, 32,  Бързица  11,  Васил Левски  17, 9, 11, 5, 15, 19, 13, 10, 7,  Водотечна  8, 10, 14, 6, 3, 2, 4, 12, 1,  Гробарска  32, 10, 40, УО №6, 4, 12, 38, 34, 15, 8, 11, 17, 3, 1, 14, 28, 13, 2, 16, 42, 6, 26, 44, 5,  Дружба  10,  Извор  8,  Кокиче  2, 1, 6, 4,  Лазар Драйчев  5, 2, 7, 9,  Лонгоза  1,  Марица  4, 9, 10, 12, 8, 3, 7, 43, 5, 14,  Маршал Будьони  2, 12, 20, 16, 9, 3, 10, 6, 14, 18, 4, 17, 1, 11, 22, 15, 5, 7,  Мургаш  6, 8, 2,  Рашов Дол  6, 10,  Томин Мост  4

На 02.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Добролево:   Байкал  7,  Благой Монов  58, 27, 29, 47, 50, 43, 74, 25, 62, 48, 76, 1, 49, 60, 42, 70, 66, 78, 72, 46, 37, 33, 68, 3, 39, 52, 45, 64, 80, 35, 41,  Боримечката  3,  Бързица  14, 3, 4, 5, 1, 20, 7, 6, 10,  Васил Левски  4, 3, 8, 2, 6,  Водотечна  12,  Дружба  6, 11, 16, 2, 14, 3, 22, 1, 7, 17, 12, 9, 5, 8, 18, 4, 13, 15, 20, 5а, 10,  Кирил И Методий  2, 10, 6, 4, 8,  Лонгоза  3,  Люляците  6, 4, 9, 1, 10, 12, 11, 8, 14, 5, 3,  Маршал Будьони  7,  Петко Д. Петков  5, 10, 4, 8, 22, 1, 15, 26, 12, 2, 20, 6, 16, 13, 17, 7, 9, 14, 18, 3,  Радецки  Уо,  Рашов Дол  9, 2, 1, 3, 7, 4, 5,  Русалка  11, 4, 10, 7, 5, 9, 6, 2, 8,  Тинтява  16, 15, 17, 9, 13, 4, 3, 7, 1, 10, 5, 2,  Трапезица  4, 10, 8, 5, 3, 1, 2, 12,  Фортуна  2,  Христо Ботев  12, 5, 7, 8, 9, 4, 6, 24, 1, 2,  Чапаев  15, 1, 5, 11, 9, 13, 7, 3

На 04.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Добролево:   Балкан  10, 12,  Беласица  8, 3, 12,  Благой Монов  4, 20, 10, 12, 2,  Веслец  23, 19, 2, 4,  Вестителя  21, 8, 25, 15, 16, 5, 18, Уо №7, 6, 11, 2, 24, 9, 23, 7, 1, 14, 13, 3, 4, 10, 19, 12,  Витоша  2, 1,  Вратица  7, 9, 5,  Дружба  19, 21,  Здравец  1, 5, 11, 12, 9, 8, 4,  Извор  4,  Казашка  3, 1, 6, 2, 8, 5,  Лазар Драйчев  8, 4, 6,  Лале  5,  Лонгоза  13, 11, 15,  Местност Селска Мера  Кула,  Орешака  3, 6, 13, 4, 5, 11, 1,  Сливница  4, 2,  Трън  2, 6, 4, 12

На 05.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Добролево:   Благой Монов  67, 59, 55, 57, 61, 69, 65, 51, 53,  Гробарска  Уо №6,  Елин Пелин  13, 9, 2, 11, 15, 17, 8, 10, 6, 1, 5,  Радецки  11, 14, 22, 2, 28, 10, 7, 12, 32, 5, 30, 1, 16, 3, 24, 20,  Разделна  8, 2, 3, 1, 10, 6, 12,  Ропотамо  1, 8, 4, 9, 2, 18,  Русалка  21, 12, 5, 7, 15,  Средна Гора  21,  Трапезица  16, 14

На 01.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Добролево:   І-Ви Стопански Двор  ,  Боримечката  3, 1, 2, 4, 6,  Драва  3, 4, 9, 11, 8, 1, 5, 6, 2,  Местност Млаката  Гараж,  Местност Селска Мера  Кошара,  Петко Д. Петков  31, 35, 40, 41, 28, 36, 30, 19, 32, 34, 39, 46, 48, 27, 29, 25, 21, 23, 42,  Разделна  16, 5, 14, 18, Уо №5,  Ропотамо  10, 14, 18, 22, 16, 20, 3, 12,  Средна Гора  9, 11, 2, 6, 1, 13, 19, 3, 4, 8, 15, 7, 17, 5, 12,  Томин Мост  4, 2,  Хан Аспарух  1, 4, 3, 5, 2, 8, 16,  Христо Ботев  22, 20, 18

На 01.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 02.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 03.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 04.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 05.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Малорад:   1-Ви Май  46, 14, 56, 10, 12, 54, 42, 44, 43, 48,  9-Ти Септември  5,  Ангел Бърдарски  3,  Валентина Терешкова  6, 2, 19,  Васил Воденичарски  10, 20, 34, 12, 24, 39, 23, 19, 11, 8,  Васил Левски  15,  Въло Бързашки  24, 5, 12, 11, 22, 6, 20, 3, 29, 9, 13, 23, 4, 21, 10,  Георги Димитров  20, 16, 20, 18,  Димитър Благоев  10, 12,  Еверест  1, 4, 6, 5,  Карамфил  6,  Нечовец  11, 27, 23, 29, 31, 18, 1, 3, 21, 25,  Нино Гешовски  6, 1, 5, 3, 4,  Партизанска  25, 27, 14а,  Петър Къчев  43, 22, 35, 19, 45, 25, 20, 37, 10, 32, 29, 28, 16, 39, 24,  Петър Сладкара  15, 13, 8, 17, 12, 4, 2,  Синчец  2, 11, 6, 15, 9, 20, 4, 18,  Странджа  5,  Христо Мишов  22,  Цанко Церковски  16, 2, 14, 6, 12,  Цветан Дуцов  3, 1,  Явор  3, 6, 5,  Янтра  12, 7, 3, 16,  Ясен  2

Община Бяла Слатина  

На 01.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 02.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 03.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 04.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 05.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Бъркачево:   Александър Стамболийски  7, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 34,  Безименна  1,  Васил Коларов  3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22,  Васил Левски   ;7, 14, 22, 24, 26, 28, 32, 38, 36 ;,  Георги Бенковски  10,  Георги Димитров 19, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 42, 44, 4, Георги С. Раковски  8, 11, 13, 12, 15, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 29, ,  Димитър Благоев  19, 21, 23,  Любен Каравелов  1, 11, 21,  Маршал Толбухин  1, 10,  Никола Вапцаров  4, 6, 8, 14, 16, 22,  Странжа  10, 16,  Цар Калоян  2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  Шипка  1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18,  Юрии Гагарин  1, 3, 5, 8, 9, 10, 13

Община Враца  

На 02.02.2021 г.  /16:00 - 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 03.02.2021 г.  /13:31 - 15:30 ч. ; 13:31 - 13:35 ч. / -  Бели Извор:   9-Ти Септември  31, 2, 27, 21, 14, 15, 15а, 20, 12, 13, 11, 16, 10, 5, 18, 8, 3, 26, 2, 28, 22, 1, 34, 32, 36,  Александър Стамболийски  20, 9, 8, 6, 18, 4а, 1, 4, 11, 24, 2а ТП Бубарска Станция, 3, 14,  Ален Мак  6, 13, 9, 1, 10, 18, 2, 7,  Безименна  ,  Божур  10, 3, 4, 8, 7, 1, 5,  Бузлуджа  3, 25, 15, 9, 7, 13, 1, 11, 17, 4, 29, 27, 21, 19, 23, 31,  Васил Левски  2, 7, 8, 5, 12, 1,  Вела Пеева  8, 3, 5, 2,  Витиня  4, 2,  Вратица  3, 7, 1, 5,  Гаврил Генов  28, 32, 10, 1, 6, 8, 12, 21, 38, 13, 16, 2а, 15, 26, 40, 34, 5, 3а, 2, 36, 4,  Ген. Столетов  39, 9, 29, 1, 13а, 3, 47, 21, 33, 31, 35, 15, 17, 11, 37, 25, 5, 41, 7, 19,  Гео Милев  6, 15, 4, 16, 10, 13, 3, 7, 20, 8, 12, 11, 2,  Георги Димитров  6, 9, 7, 20, 10, 16, 34, 2, 4, 28, 32, 24, 8, 13, 11, 14,  Драва  11, 13, 14, 1, 7, 3, 17, 15, 12,  Дунав  44, 20, 12, 8, 28, 22, 32, 2, 16, 14, 46, 26, 34, 1,  Еверест  1, 2, 10, 7, 8, 6, 3, 4, 5,  Здравец  2, 5, 4, 10, 8, 3,  Иван Вазов  3, 17, 1, 12, 8, 23, 13, 32, 18, 20а, 4, 30, 25, 36, 7, 34, 5, 14, 21, 9, 22, 20, 26, 10, 15,  Извор  2, 8, 1, 4, 6, 3,  Извън Регулация  Лозя,  Кап. Инж. Никола Вълчев  1,  Кокиче  2, 14, 18, 34, 44, 22, 24, 42, 54, 56, 50, 46, 38, 58, 20, 36, 26, 52, 1,  Лазар Белорешки  11, 16, 4, 4а, 3, 23, 2, 10, 14, 5, 9, 12, 21, 2а, 7,  Леденика  2,  Мир  6, 8, 4, 10, 1, 27, 25, 18,  Никола Вапцаров  7, 6, 4, 12, 5, 11, 26, 10, 3, 13, 2, 24, 28, 16, 9, 8,  Никола Марков-Колката  5, 1, 9, 7,  Оборище  2, 8, 13, 10, 1, 5, 11, 3, 7, 4, 12,  Път Е 79  ,  Речка  10, 9, 8, 7, 1,  Роза  2, 1,  Христо Ботев  26, 5, 32, 10, 7, 12, 3, 15, 13, 2, 9, 30, 17, 4, 16, 23, 34, 1, 19, 27, 18, 24, 28, 14,  Цар Калоян  13а, 24, 19, 13, 2, 1, 20, 4, 7, 5, 11, 8, 26, 47а, 52, 55, 50, 21, 23, 39, 32, 46, 36, 41, 33, 19, 59, 37, 44, 42, 34, 48, 43, 25, 47, 57,  Юрий Гагарин  3, 1, 8, 3, 2, 11, Блок 2, 13

На 03.02.2021 г.  /15:25 - 15:30 ч. / -  Бели Извор: 9-Ти Септември  31, 2, 27, 21, 14, 15, 15а, 20, 12, 13, 11, 16, 10, 5, 18, 8, 3, 26, 2, 28, 22, 1, 34, 32, 36,  Александър Стамболийски  20, 9, 8, 6, 18, 4а, 1, 4, 11, 24, 2а ТП Бубарска Станция, 3, 14,  Ален Мак  6, 13, 9, 1, 10, 18, 2, 7,  Божур  10, 3, 4, 8, 7, 1, 5,  Бузлуджа  3, 25, 15, 9, 7, 13, 1, 11, 17, 4, 29, 27, 21, 19, 23, 31,  Васил Левски  2, 7, 8, 5, 12, 1,  Вела Пеева  8, 3, 5, 2,  Витиня  4, 2,  Вратица  3, 7, 1, 5,  Гаврил Генов  28, 32, 10, 1, 6, 8, 12, 21, 38, 13, 16, 2а, 15, 26, 40, 34, 5, 3а, 2, 36, 4,  Ген. Столетов  39, 9, 29, 1, 13а, 3, 47, 21, 33, 31, 35, 15, 17, 11, 37, 25, 5, 41, 7, 19,  Гео Милев  6, 15, 4, 16, 10, 13, 3, 7, 20, 8, 12, 11, 2,  Георги Димитров  6, 9, 7, 20, 10, 16, 34, 2, 4, 28, 32, 24, 8, 13, 11, 14,  Драва  11, 13, 14, 1, 7, 3, 17, 15, 12,  Дунав  44, 20, 12, 8, 28, 22, 32, 2, 16, 14, 46, 26, 34, 1,  Еверест  1, 2, 10, 7, 8, 6, 3, 4, 5,  Здравец  2, 5, 4, 10, 8, 3,  Иван Вазов  3, 17, 1, 12, 8, 23, 13, 32, 18, 20а, 4, 30, 25, 36, 7, 34, 5, 14, 21, 9, 22, 20, 26, 10, 15,  Извор  2, 8, 1, 4, 6, 3,  Извън Регулация  Лозя,  Кап. Инж. Никола Вълчев  1,  Кокиче  2, 14, 18, 34, 44, 22, 24, 42, 54, 56, 50, 46, 38, 58, 20, 36, 26, 52, 1,  Лазар Белорешки  11, 16, 4, 4а, 3, 23, 2, 10, 14, 5, 9, 12, 21, 2а, 7,  Леденика  2,  Мир  6, 8, 4, 10, 1, 27, 25, 18,  Никола Вапцаров  7, 6, 4, 12, 5, 11, 26, 10, 3, 13, 2, 24, 28, 16, 9, 8,  Никола Марков-Колката  5, 1, 9, 7,  Оборище  2, 8, 13, 10, 1, 5, 11, 3, 7, 4, 12,  Път Е 79  ,  Речка  10, 9, 8, 7, 1,  Роза  2, 1,  Христо Ботев  26, 5, 32, 10, 7, 12, 3, 15, 13, 2, 9, 30, 17, 4, 16, 23, 34, 1, 19, 27, 18, 24, 28, 14,  Цар Калоян  13а, 24, 19, 13, 2, 1, 20, 4, 7, 5, 11, 8, 26, 47а, 52, 55, 50, 21, 23, 39, 32, 46, 36, 41, 33, 19, 59, 37, 44, 42, 34, 48, 43, 25, 47, 57,  Юрий Гагарин  3, 1, 8, 3, 2, 11, Блок 2, 13

На 02.02.2021 г.  /15:30 - 16:00 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Бели Извор  ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД Бели Извор, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ-ЦВ ЕООД

На 03.02.2021 г. /09:30-10:30 ч. / -  Власатица: Ал. Стамболийски  7, 29, 12, 2, 4,  Байкал  3, Витоша  2,  Волга 6,  Георги Димитров  1,  Димитър Благоев  16, 8, 19, 3, 17, 5, 2, 7, 11, 4,  Калиакра  1,  Ленин  2,  Маршал Толбухин  15, 17, 3, 13, 11, 8, 5, 7, 1, 10, 4, 6, 2,  Радецки  1,  Христо Ботев  33, 8, 28, 19, 35, 37, 20, 4, 5, 15, 26, 7, 21, 27, 3, 29, 17, 11, 18, 22, 13, 9

На 02.02.2021 г.  /15:30 - 16:00 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 16:00 - 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 03.02.2021 г.  /15:25 - 15:30 ч. / -  Власатица:   Ален Мак  6, 4, 2,  Байкал  1,  Батак  2, 1, 5,  Васил Левски  2, 9, 4, 12, 5, 14, 7, 6, 10,  Волга  2, 3, 12, 1, 10, 4,  Гаврил Генов  10, 2, 11, 12,  Ген. Столетов  9, 7, 3, 5, 4, 8, 6, 1,  Георги Димитров  26, 1, 5, 19, 42, 16, 17, 30, 32, 15, 50, 34, 46, 28, 36, 44, 24, 8, 13, 15, 4, 7, 2, 20, 5, 18, 1, 22, 9, 16, 3, 10, 17, 12, 6,  Драва  6, 1, 3, 4,  Дунав  7, 3,  Здравец  12, 4, 2, 8,  Искър  1, 2, 03, 4, 10, 8,  Кирил И Методий  17, 4, 11, 10, 8, 2, 5, 13, 6, 3, 7, 9, 1,  Ленин  5, 2, 14, 1, 16, 13, 22, 15, 12, 11, 4, 17, 9, 24, 28, 3, 18, 6, 10, 26, 8, 20,  Люлин  19,  Река Амур  2, 4,  Река Лева  2,  Хаджи Димитър  10, 8, 3, 4, 2, 5,  Христо Ботев  14, 24, 16, 28,  Шипка  1, 10, 6, 4, 2, 8

На 03.02.2021 г. /15:25-15:30 ч./- Враца: 28-Ми Октомври 1 Млекокооп, Ален Мак 1, 2, 6, 4, 3, 8, Бистрец Уо, Бистрица-Б  16, 8, 4, 18, 2, 14, 10, 12, 6,  Ботева Поляна  3, 6, 1, 5, 14, 4, 8, Складова База Унатрейд Еоод, 15, 16, 11, 12, 2, 7, 18, 10, 17, 13, 9,  Ботуня  12б, 8, 6, 10, 2, 12, 14, 4,  Вишня  4, 6, 8, 2,  Гаврил Бистричанин  47,  Герена  3, 14, 6, 12, 10, 16, 4, 8, 2, 1,  Джуджан  3, 6, 11, 8, 4, 2, 5, 7,  Дребака*  ,  Дъб  4, 6, 1, 6а, 8 В, 2, 8, 5,  Извор  2, 4, 9, 7а, 15, 21, 11, 1а, 17, 19а, 13, 3, 5, 19, 7,  Илинден, Камарата /Кв. Кулата/  1, 2, 8, 4, 12, 14, 6,  Канарата  2,  Касината  19, 18, 21, 23, 16, 20,  Кокиче  2,  Кокиче-К  4, 2, 6,  Кулата  6 2, УПИ I ,  Кв. 4, 5 2, 1,  Купена 11, 1, 7, 2, 5, 9, 4, 3, Лиляшка Могила  Кариера Лиляче,  Лозарска  5, 34,  Лопушанска Дружина  8, 10, 9, 5, 13, 4, 12, 2, 6, 15, 7а, 7, 3, 2а, 11,  Манастирска  50, 46, 44, 48,  Местност Умарски Бряг, Метилявица, Мир  21, 5, 29, 9, 8, 12, 25, 13, 23, 10, 1, 20, 17, 19, 16, 7, 11, 3, 14, 18, 27, 15, 2,  Мътница  29, 40, 25, 27, 38, 36, 33, 31,  Орешака  17, 11, 13, 15, 7, 2, 24 2, 50, 24, 16, 6, 10, 14, 8, 1, 4, 3, 18, 2, 12, 5,  Полков /Кв.Кулата/  3, 2, Пълковица  1 А, 2, 1, Първа Улица  1, 2, 3, 8, 10, 4, 6,  Ритлите  15, 4, 17, 5, 7, 6, 9а, 8, 13, 2, 1, 9,  Роза  11, 4, 6, 3, 2, 11, 9, 8, 4, 7, 1 Сениче  6, 3, 1, 4, 7, 6, 2, 5 Славов Дол  25,  Стоян Орловски  56, 41, 50, 52, 35, 48, 58, 54, 31, 29, 37, 33, 46, 39,  Стоян Ц. Даскалов, Суходолска  9, 7, 11, 13 Умарски Бряг, Холсим България Ад Бели Извор  ТП Члк, Хранително-Вкусова Зона, Джуджански Поток, Стопански Двор Кв.Кулата, М.Умарски Бряг, Местност Метилявица, Кв.Бистрец М.Метилявица

На 02.02.2021 г. /16:00-16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/- Враца: 28-Ми Октомври 1 Млекокооп,  Ален Мак 1, 2, 6, 4, 3, 8,  Бистрец  Уо, Бистрица-Б  16, 8, 4, 18, 2, 14, 10, 12, 6,  Ботева Поляна  3, 6, 1, 5, 14, 4, 8, Складова База Унатрейд Еоод, 15, 16, 11, 12, 2, 7, 18, 10, 17, 13, 9,  Ботуня  12б, 8, 6, 10, 2, 12, 14, 4,  Вишня  4, 6, 8, 2,  Гаврил Бистричанин  47,  Герена  3, 14, 6, 12, 10, 16, 4, 8, 2, 1,  Джуджан  3, 6, 11, 8, 4, 2, 5, 7,  Дребака*, Дъб  4, 6, 1, 6а, 8 В, 2, 8, 5,  Извор  2, 4, 9, 7а, 15, 21, 11, 1а, 17, 19а, 13, 3, 5, 19, 7,  Илинден, Камарата /Кв. Кулата/ 1, 2, 8, 4, 12, 14, 6,  Канарата 2, Касината  19, 18, 21, 23, 16, 20,  Кокиче  2,  Кокиче-К  4, 2, 6,  Кулата  6 2, УПИ I ,  Кв. 4, 5 2, 1,  Купена  11, 1, 7, 2, 5, 9, 4, 3,  Лозарска  5, 34, Лопушанска Дружина  8, 10, 9, 5, 13, 4, 12, 2, 6, 15, 7а, 7, 3, 2а, 11,  Манастирска  50, 46, 44, 48,  Местност Умарски Бряг  ,  Метилявица, Мир  21, 5, 29, 9, 8, 12, 25, 13, 23, 10, 1, 20, 17, 19, 16, 7, 11, 3, 14, 18, 27, 15, 2,  Мътница  29, 40, 25, 27, 38, 36, 33, 31,  Орешака  17, 11, 13, 15, 7, 2, 24 2, 50, 24, 16, 6, 10, 14, 8, 1, 4, 3, 18, 2, 12, 5,  Полков /Кв.Кулата/  3, 2,  Пълковица  1 А, 2, 1,  Първа Улица  1, 2, 3, 8, 10, 4, 6,  Ритлите  15, 4, 17, 5, 7, 6, 9а, 8, 13, 2, 1, 9,  Роза  11, 4, 6, 3, 2, 11, 9, 8, 4, 7, 1,  Сениче  6, 3, 1, 4, 7, 6, 2, 5,  Славов Дол  25,  Стоян Орловски  56, 41, 50, 52, 35, 48, 58, 54, 31, 29, 37, 33, 46, 39,  Стоян Ц. Даскалов, Суходолска  9, 7, 11, 13,  Умарски Бряг, Холсим България Ад Бели Извор  ТП Члк,  Хранително-Вкусова Зона, Джуджански Поток, Стопански Двор Кв.Кулата, М.Умарски Бряг, Местност Метилявица, Кв.Бистрец М.Метилявица

На 04.02.2021 г.  /13:30 - 15:30 ч. / -  Враца:   Ангел Грамчев  8, 4, 14, 2,  Вардар  15,  Васил Кънчов  42, 46, 44, 42 6, До Оц Калоян,  Екзарх Йосиф  65,  Максим Горки  7, 9, 7, 7а,  Св.Св.Кирил И Методий  37, 35,  Странджата  2,  Цар Асен  32,  Цар Борис I-Ви  38, 35, 34, 36,  Цар Калоян  ,  Цар Симеон I-Ви  1, 1 3

На 05.02.2021 г.  /13:30 - 15:30 ч. / -  Враца:   Боян Секулов  21,  Васил Кънчов  18, 12, 22, 20, 24а, 16, 8, 24, 14,  Панега  4, 5, 3, 6,  Томин Мост  7, 8, 10, 5, 4, 6, 1, 2, 3,  Христо Ботев  136,  Цар Симеон I-Ви  ТП Члк,  Черноризец Храбър  5, 20, 10, 6, 18, 7, 12, 3, 1, 14, 22, 16, 8, 4, 2, 9

На 02.02.2021 г.  /15:00 - 16:00 ч./- Враца:   Васил Априлов  10, 11, 3, 2, 16, 8, 12, 1, 7, 14, 9, 4, 6, 5,  Войнишка  45, 47, 59, 29, 25, 33, 55, 43, 45, 57, 27, 61, 31, 51, 53, 6, 4, 49, 41, 39,  Втори Юни  39,  Ген. Леонов  29, 32, 36, 35, 33, 27, 31, 34, 38, 25, 50, Касета  Кооперативан Пазар, 37, 48,  Георги Бързашки  15,  Кръстьо Българията  58, 50, 56, 62, 60, 52,  Мито Бояджиев  4, 8, 3, 5,  Мургаш  6, 5, 3, 1, 8, 2,  Огоста  26,  Осогово  17, 11, 19, 27, 12, 9, 24, 25, 22, 26, 18, 7, 20, 14, 21, 16, 15, 13, 23,  Проф.Димитър Йоцов  4,  Родопи 4, 12, 10, 11, 3, 1, 6, 16, 35, 7, 9, 36, 2,  Руен  1, Стара Планина  1, 5, 11, 7, 9, 3

На 03.02.2021 г. /13:30-15:30 ч./ - Враца: Вилна Зона Врачански Балкан, Вратица .12,16,8,13,36а,22,1,20, 30, 11, 12, 24, 17, 7, 14, 32, 5, 10, 9а, 9, 18, 3, 6, 36, 21, 28, 19, 15, 4 4, 34,  Вратица  46, 58, 38, 37, 33, 25, 56, 35, 42, 66, 29, 52, 50, 54, 44, 27, 68, 40, 60, 23, 43, 41,  Клокотница  3, 5, 7, М-ст Вратцата-Лудо Езеро  Водоем, Подбалканска  104, 128, 71, 82, 138, 70, 61, 98, 65, 76, 84, 122, 118, 88, 90, 100, Трафо Туристически Дом, 78, 96, 80, 120, 92, 108, 136, 132, 69, 90, 63, 102, 59, 72, 88, 106, 116, 86, 94, 110, 112, 126, 68, 67, 114, 124, 73,  Река Лева  2,  Рила  44, 42, 48, 21,30,27,31,29, 34, 28, 25, 32, 35

На 02.02.2021 г.  /15:30 - 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Враца:   Лиляшка Могила  Кариера Лиляче

На 02.02.2021 г.  /13:30 - 14:30 ч. / -  Враца:   Мито Орозов  16, 16 К Маркс,  Стоян Заимов  12, 13, 9, 7, 11, 16,  Трапезица  33, 1, 25, 37,  Цар Асен  9,  Юрий Венелин  4, 9

На 01.02.2021 г.  /11:01 - 13:00 ч. / -  Враца:   Поп Сава Катрафилов  20, 25, 23, 21, 19, Трафо Джамията, 18, 22, 27

На 02.02.2021 г.  /15:30 - 16:00 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Враца:   Холсим България Ад Бели Извор  ТП Члк

На 03.02.2021 г. /09:30-10:30 ч./ - Лиляче: Ал. Стамболийски  11, 18, 2, 5, 1, 3, 12, 4, 14, 7, 27, 15, 9, 24, 21, 18, 19, 32, 23,  Андрей Жданов  2, 14, 4, 1, 3, 12, 8, 6, 1,  Бачо Киро  15, 1, 3, 11, 2, 21, 13, 9, 5, 10, 4, 6,  Безименна  13, 8, 15, 2, 7, 4, 9, 6, 3, 5, 11,  Божур  4,  Бързия  5, 13, 11, 9, 7, 3, 6, 1,  В. Коларов  17, 29, 25, 21, 35, 19, 37, 39, 23, 9, 5, 2, 1, 7, 3,  Васил Левски  48, 50, 29, 36, 52, 11, 46, 15, 25, 17, 42, 23, 19, 34, 31, 44, 27, 32, 44а, 40, 21, 13, 54, 26, 28, 7, 30, 24, 8, 20, 3, 4, 12, 9, 18, 10, 6, 16, 2, 14,  Вежен  4, 2, 3, 12,  Венеция  3,  Веслец  1, 4, 6, 3, 10, 8, 5,  Вилхем Пик  3, 10, 6, 5, 8, 1, 2,  Витиня  9, 1, 6, 3, 18, 7, 10, 12, 8, 5, 2,  Витоша  2, 1, 11, 8, 7, 10, 12, 5, 6, 9, 13, 22, 16, 25, 21, 20, 19, 23, 24, 15, 18, 14,  Вихрен  7, 5,  Вола  6, 2,  Ген. Владимир Заимов  1, 23, 19, 15,  Гео Милев  3, 5, 4, 9, 7, 2,  Георги Бенковски  25, 23, 30, 42, 34, 38, 44, 19, 37, 21, 46, 31, 32, 40, 35, 12, 8, 16, 1, 2, 26, 5, 18, 6, 10, 14, 4, 28, 22, 9, 24, 3,  Г. Дамянов  3, 14, 18, 9, 5, 10, .2, 7, 1, 3, 8, 16, 12,  Г. Димитров  17, 18, 15, 13, 16, 14, 9, 22, 7, 20, 26, 24, 21, 19, 1, 3, 6, 9, 2а, 5, 12, 10, 26, 4, 8, 33, 60, 30, 27, 59, 37, 47, 36, 23, 38, 56, 42, 32, 40, 29, 49, 34, 43, 53, 55, 54, 57, 45, 35, 50, 28, 58, 44, 25, 51, 62, 66, 39, Д. Благоев  9, 6, 31, 15, 26, 28, 8, 32, 29, 21, 2, 27, 4, 46, 23, 30, 35, 25, 36, 33, 18, 24, 38, 20, 1, 40, 34, 19, 5, 16, 14, 12, 13, 17, 10, 11,  Дунав  11, 13, 9, 5, 3, 1,  Елин Пелин  11, 3, 2, 18, 10, 12, 1, 9, 7, 6,  Здравец  10, 2,  Иван Вазов  5, 4, 1, 3, 6, 2,  Иглика  4, 2,  Искър  5, 4, 6, 3,  Й. Лютибродски  3, 8, 2, 1,  Йорданка Чанкова  6, 2, 1, 3,  Кирил И Методий  1, 2,  Клокотница  9, 13, 7, 2, 19, 14, 5, 20, 16, 10, 34, 24, 8, 11, 22, 30, 4, Козлодуйски Бряг  4, 6, 2, 2, Комсомолска  14, 2, 12, 4, 3,  Лиляна Димитрова  1, 2, 4, 6, 8,  Люляк  3, 5,  Мак  3, 7, 4, 8,  Милин Камък  3, 8, 1, 6, 4, 5, 10,  Минзухар  2, 1,  Мургаш  8,  Мусала  1, 2, 4, Никола Войводов  6, 1, 7, 5, 8, 4, Никола М.-Колката  5, 10, 12, 4, 2, 3, 1, 8,  Околчица  8,  Опълченска  18, 7, 10, 4, 6, 2, 1,  Панайот Хитов  4, 2, 3, 1, 16, 13, 26, 21, 17, 15, 34, 19, 20, 23, 14, 28, 18, 35, 22, 30, 25, 11, 29, Петрохан  6, 5, 1, 2, 7, 14, 12, 3, Петър Пенков  1, 12, 26, 28, 16, 30, 10, 20, 6, 15, 24, 17, 18, 7, 14, 34, 2, 4, 8,  Поп Андрей  1, 2,  Райко Даскалов  2, 3, 8, 4, 1, 12, 7, 14, 9, 11, 5, 10,  Райна Княгиня  8, 4, 1, 7, 9, 10, 2,  Река Лева  12, 10, 4, 6, 2, 8, 5, 2, 11, 3, 9, 1,  Скът  37, 19, 11, 9, 21, 7, 3, 31, 17, 5, 1, 29,  Средна Гора  1, 7, 5, 2, 3, 13, 6, 4,  Стара Планина  37, 28, 39, 22, 25, 30, 34, 26, 13, 16, 14, 22, 12, 20, 4, Ст. Караджа  3, 14, 10, 12, 16, 18, 17, 22, 11, 6, 15, 16а, 4, 9, 8, 24, 20, 13, 2,  Стопански Двор, Страхил Войвода  13, 10, 9, 1, 7, 15, 12, 18, 11, 5, 4, 16,  Т. Каблешков  2,  Тракия  12, 11, 5, 21, 8, 15, 1, 16, 9, 25, 17, 13, 23, 14,  Тунджа  6, 10, 9, 7,  Филип Тотю  7, 10, 14, 2, 8, 3, 1, 12, 21, 20, 30, 17, 22, 3, 13, 11, 18, 26, 24, 46, 7, 2, 5, 19, 16, 9,  Хан Аспарух  3, 2,  Христо Ботев  4, 23, 6, 3, 15, 43, 11, 35, 19, 9, 14, 31, 13, 29, 25, 1, 21, 39, 7, 10, 8, 2, 59, 51, 16, 18, 47, 57, 49, 45, 43, 24, 34, 41, 55, 20, 26, 53, 30, 22, Хр. Ценов  3, 4, 5, 1, 11, 2, 6, 13, Цанко Бакалов  2, 1,  Чепино  2, 4,    0

На 02.02.2021 г.  /15:30 - 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Лиляче:   БТК Неготина

На 02.02.2021 г.  /16:00 - 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 03.02.2021 г.  /15:25 - 15:30 ч. / -  Нефела:   Акад. Иван Ценов  18, 19, .3, 2, 14, 15, 16, 5, 23, 7, 3,  Безименна  2, 1,  Божур  2, 4, 6, 7, 3, 14, 5, 8, 10, 1,  Бузлуджа  1, 5, 3, 17,  Васил Левски  19, .7, 14, 5, 12, 29, 27, 1а, 33, 10, 31, 3, 4, 11, 16, 6, 8, .13, 13, 11,  Витоша  1, 19, 7, 14, 22, 15, 13, 5, 9, 14, 2, 9, 11,  Георги Бенковски  11, 10, .3, 7, .5, 4, .11,  Георги Димитров  3, 2, 10, 13, 6, 5, 9, 4, 15, 12, 8, 1, 14, 19, 26, 17, 29, .25, .27, 32, 23, .17, 25,  Кольо Фичето  25, 7, 23, 5, 10, .3, 21, 9, 13, 15, 21, 11, 12, 3,  Люлин  .14, 8, 2, 1, 18, 14, 3а, 12, 3, 16, 20,  Милко Ангелов  2,  Мир  7, .12, 6, 14, 8, 10, 4, 11, 16, 18, 3, 9, 15, 18, .15, 14, 25, 27, 31, 25,  Околовръстен Път  ,  Пролет  3, 2, 5, 9,  Речка  1, 1, 4,  Студен Извор  21, 1, 5, 13,  Хан Аспарух  11, 5, 17, 7,  Христо Ботев  24, 27, 33, 11, 1, 4, 2, 15, 26, 28, 30, 12, 20, 3, 47, 10, 43, 22, 25, 33, 8, 19, 17, 1, 12, 7, 16, 12, 31,  Цар Калоян  9, 3, 1

На 03.02.2021 г. /09:30-10:30 ч./ - Чирен: 9-Ти Септември  22, 13, 24, 1, 16, 28, 26, 20, 45, 74, 66, 62, 72, 54, 56, 78, 76, 49, 41, 39, 52, 88, 37, 51, 35, 84, 43, 53, 64, 58, 57, 68, 86, 60, 55, 70,  Ален Мак  15, 22, 2, 3, 5, 4, 16, 18, 8, 20, 10,  Байкал  20, 23, 15, 13, 26, 25, 24, 17, 12, 5, 9, 8, 10, 2, 11, 3, 4, 14,  Гаврил Генов  34, 28, 4, 38, 1, 14, 26, 8, 36, 16, 12, 10, 6, 2, 18, 20, 22,  Георги Димитров  20, 13, 25, 37, 14, 29, 17, 10, 41, 35, 11, 15, 31, 10, 20, 9, 39, 38, 12, 27, 7, 23, 8, 33,  Димитър Благоев  2, 4, 11, 7, 1,  Драва  13, 5, 11, 30, 7, 12, 17, 24, 28, 22, 14, 15, 9, 10, 5а, 16,  Здравец  3, 1, 2, 4,  Ком  13, 3, 5, 2, 7,  Комсомолска  22, 13, 14, 15, 10, 8, 19, 17, 18, 7, 12, 9, 16, 11,  Ленин  8, 14, 4, 3, 6, 12, 1, 10,  Люлин  6, 5, 1, 12, 15, 10, 13,  Местност Осен  1,  Милин Камък  7, 1, 2, 4, 3,  Мир  8, 5,  Мургаш  5, 9, 6, 3, 1, 11, 2,  Мусала  1, 2, 5, 6, 3, 4,  Никола Марков-Колката  3, 4, 5, 10, 8,  Оборище  ,  Октомври  26, 32, 20, 24, 30,  Опълченска  3, 18, 1, 16, 8, 20, 7, 5, 2, 6, 10, 4, 12,  Пирин  14, 28, 6, 2, 12, 9, 7, 5, 4,  Подбалканска  9, 7, 10, 2, 6, 11, 14, 1, 15а,  Райко Даскалов  20, 10, 17, 12, 18, 15, 11, 24, 7, 22, 26, 14, 30, 3, 5, 4, 6, 1, 2,  Река Амур  4, 2,  Родопи  7, 6, 5, 2, 9, 4, 1, 3, 10,  Стопански Двор  ,  Тутракан  2,  Христо Ботев  56,  Церово Бърдо  21, 19, 17, 4,  Шипка  1, 3,  Янтра  11, 4, 6, 1, 21, 10, 22, 3, 5, 23, 19, 16, 13, 9, 17, 26,    УПИ II и III

На 03.02.2021 г.  /08:30 - 10:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Чирен:   Местност Осен  Пс

Община Криводол  

На 03.02.2021 г.  /09:30 - 10:30 ч. / -  Криводол:   Васил Левски  1,  Райко Даскалов  ,  Томин Мост  15

На 03.02.2021 г.  /08:30 - 10:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Криводол СИМЕКС ЕООД, Леярна

На 01.02.2021 г. /13:30-16:30 ч./ На 02.02.2021 г. /13:30-16:30 ч. /-Лесура: В. Левски 2,  Ветрен 2, Витиня 8, 15, 11, 13, 1, 6, 14, 2, 10, 3, 4, 7, 5, 12,  Волга  16, 20, 28, 26, 22, 12, 3 Д. Благоев 40, 36, 37, 29, 39, 33, 32, 43, 31,38,34, Еделвайс  2,  Йордан Лютибродски  2, 3, 11, 1,  Кокиче  7,  Неофит Рилски  7, 3, 10, 3, 1,  Околчица  1, 10, 2, 6,  Паисий Хилендарски  5, 7, 3, 9, 1,  Речка  11, 7, 5, 1, 13, 3, 9, 2,  Ропотамо  17, 3, 2, 12, 18, 11, 19, 14 Тодор Каблешков  6, 3, 2,  Хан Аспарух  10, 12, 1, Христо Ботев, Христо Михайлов  13, 16, 15, 14, 7, 9, 10, 6, 20, 18, 22, 8, 12, 4, Цар Калоян 7, 1, 8, 6 Цар Самуил 2, 4

Община Мездра  

На 04.02.2021 г. /13:30-16:30 ч./ - Лютидол: Александър Стамболийски  10, 6, 2, 4, 6, 4, 5, .10,  Георги Димитров  10, 63, 56, 37, 73, 26, 14, 36, .47, 75, 41, 59, 11, 33, 32, 74, 27, 15, 13, 23, 28, 33, 49, 46, 76, 7, 21, 55, 40, 68, 78, 1 А, 45, 70, 71, 65, 21, 8, 24, 31, 73 А, 66, 25, 12, 61, 58, 60, 79, 57, 71, 60, 9, 1, 32, 67, 50, 72, 38, 68, 58, 27, 3, 51, 5, 18, 6,  Махала Брусника  25, Махала Тишовци  19, Махала Търнев Рът  1, .16, 18, 14,  Мургаш  43, 39, 13, 31 А, 2, 21, 27, 16, .5, 7, 6, 25, 5, 14, 17, 9, 33, 1, 41, 19, 29, 37, 35, 10, 8, 15, 12,  Оборище  21, 19, 3, 6, 15, 27, 13, 9, 25, 23, 2, 17, 17, 11, 4, 5, 13, 1, 29, 2,  Цар Калоян  1, 1, 4.

На 02.02.2021 г. /08:46-09:30 ч.; 15:46-16:30 ч./-Лютидол: Ал. Стамболийски  10, 6, 2, 4, 6, 4, 5, .10,  Г. Димитров  27, 10, 63, 56, 37, 73, 26, 14, 36, .47, 75, 41, 59, 11, 33, 32, 74, 27, 15, 13, 23, 28, 33, 49, 46, 76, 7, 21, 55, 40, 68, 78, 1 А, 45, 70, 71, 65, 21, 8, 24, 31, 73 А, 66, 25, 12, 61, 58, 60, 79, 57, 71, 60, 9, 1, 32, 67, 50, 72, 38, 68, 58, 27, 3, 51, 5, 18, 6,  Искър  21, 7, 11, 12, 19, 8, 2, 6, 1, 12, 3, 13, 8, 15, 4,  Кирил И Методий  7, Л. Каравелов  5, 7, 4, 11, 29, 15, 1, 28, 5 Б, 23, 25, 12, 27, 21,22,3,26,6,7,5Д,22,24,5 В,19,  Малчика  5, 2, 6, 4, 9,  Махала Брусника  17, 15, 41, 42, 43, 3, 10, 50, 28, 14, 11, .21, 7, 2, 47, 6, 40, 39, 4, 46, 28, 13, 1, 12, 44, 5, 16, 23, 25,  Махала Кацарска  1, 14, 11, 14, 3, 5, 13, .3, .4, 10, 12, 3 А, .5, 15, Махала Тишовци  15, 11, 16, 9, 3, 10, 21, 2, 17, .4, 20, 18, 14, 8, 19,  Махала Търнев Рът  27, 6, 3, .26, 12, 7, 2, 12, 1, 1, .16, 18, 14,  Мургаш  43, 39, 13, 31 А, 2, 21, 27, 16, .5, 7, 6, 25, 5, 14, 17, 9, 33, 1, 41, 19, 29, 37, 35, 10, 8, 15, 12,  Оборище  21, 19, 3, 6, 15, 27, 13, 9, 25, 23, 2, 17, 17, 11, 4, 5, 13, 1, 29, 2, Цар Калоян  1, 1, 4, Шипка 3,8,10, 10, 8, 9, 3, 4, 1, 16, М. Търнев Хрът

На 02.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Лютидол:   Малчика  9

На 03.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Лютидол:   Махала Брусника  17, 15, 41, 42, 43, 3, 10, 50, 28, 14, 11, .21, 7, 2, 47, 6, 40, 39, 4, 46, 28, 13, 1, 12, 44, 5, 16, 23,  Махала Кацарска  1, 14, 11, 14, 3, 5, 13, .3, .4, 10, 12, 3 А, .5, 15,  Махала Тишовци  15, 11, 16, 9, 3, 10, 21, 2, 17, .4, 20, 18, 14, 8,  Махала Търнев Рът  27, 6, 3, .26, 12, 7, 2, 12, 1,    М. Търнев Хрът

На 02.02.2021 г. /13:30-16:30 ч./-Мездра: Ал. Стамболийски  1 2,  Ал. Стамболийски  70, 66, 72, 68, 64, Брусенско Шосе  ,  Васил Левски  1,12,2, 10, 14,1, Жп Район  Брусенско Шосе, 1 Брусненско Шосе 3, &Quot;, 3, Склад,  Иван Вазов  2,  Рила  10, 13, 22, 2, 20, 17, 16, 4, 15, 11, 14, 3, 6, 9, 19, 8, 5, 12,  Ст. Караджа  4, 3, 1, 5, 2, 6, Х. Димитър  6, 10, 17, 11, 9, 13, 15, 12, 8

На 03.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Мездра:   Александър Стамболийски  66,  Александър Стамболийски  ,  Георги Димитров  .3, 1а, 5, 1,  Жп Район  ,  Иван Вазов  2,  Косматица  10,  Паисий Хилендарски  2, 5,  Св. Патриарх Евтимий  5, 6, 29, 27, 8, 4,  Христо Ботев  32, 42, 28, 29+, 31, 27 А, 30 4, 62, 26, 29, 24, 27, 30,  Янко Сакъзов  4

На 04.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч. / -  Оселна,  Общ. Мездра:   Васил Левски  3, 11,  Васил Левски  5,  Витоша  13, 14, 16, 1 Б, 21, 19, 83 А, 15,  Георги Димитров  106, 128, 61, 87, 69, 108 А, 79 Б, 95, 126, 15, 101 А, 130 А, 65, 110, 61, 94, 81, 97, 99, 96, 81 А, 67, 94а, 73, 98 А, 105 А, 130, 91, 106 , 79, 85, 103, 102, 107, .79 Б, 106 А, 57 А, 83 Б, 83 Б, 85, 75, 93, 102 А, 77, 105, 99 А, 100, 98, 107 А, 83, 112 А, 57, 81 А, 130, 90, 95, 91, 104, 90, 94 Б, 127, 83, 101,  Георги Димитров  98, 132, 117, 142, 132, 110, 127, 109, 136, 150, 150а, 115, 148, 144, 115, 73, 91,  Георги Димитров  17, 56 А, 20, 5, 8, 24, 16, 50, 45, 15, 2 А, 80, 7 А, 58, 12, 14, 54, 74, 27, 33, 25, 10, 7 Б, 70, 70, 4, 51, 21, 40, 37, 44, 84, 11, 35, 49, 21, 68, 13, 25 А, 9, 74 Б, 62, 2, 19, 7 Б, 42, 1, 66, 23, 64, 39, 51, 86, 46, 49 А, 38, 48, 76, 78, 82, 68, 72, 5, 42 А,  Драндарска Падина  0,  Извън Регулацията  26, 2, 8, 16, 15, 5, 3, 17, 66, 14, 18, 11, 9,  Малчика  62, 50, 66, .18, 68, 52, 132, 58, 16, 60, 30, 16, 52, 60,  Малчика  34, 4 Б, 30 А, 40, 10, 44, 28 А, 16, 36, 32, 18, 4 А, 2, 38 А, 22, 14, 22, 26, 2 Б, 8, 48, 4, 2, 42, 2 А, 16, 30,  Стара Планина  138, 113, 3, 13, 119, 15, 115, 109, 117, 13, 142, 132 В, 136,  Христо Ботев  3, 1, 11, 15, 7, 13.

На 05.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Оселна,  Общ. Мездра:   Васил Левски  3, 11,  Васил Левски  5,  Витоша  13, 14, 16, 1 Б, 21, 19, 83 А, 15,  Георги Димитров  98, 132, 117, 142, 132, 110, 127, 109, 136, 150, 150а, 115, 148, 144, 115, 73, 91,  Георги Димитров  106, 128, 61, 87, 69, 108 А, 79 Б, 95, 126, 15, 101 А, 130 А, 65, 110, 61, 94, 81, 97, 99, 96, 81 А, 67, 94а, 73, 98 А, 105 А, 130, 91, 106 , 79, 85, 103, 102, 107, .79 Б, 106 А, 57 А, 83 Б, 83 Б, 85, 75, 93, 102 А, 77, 105, 99 А, 100, 98, 107 А, 83, 112 А, 57, 81 А, 130, 90, 95, 91, 104, 90, 94 Б, 127, 83, 101,  Георги Димитров  17, 56 А, 20, 5, 8, 24, 16, 50, 45, 15, 2 А, 80, 7 А, 58, 12, 14, 54, 74, 27, 33, 25, 10, 7 Б, 70, 70, 4, 51, 21, 40, 37, 44, 84, 11, 35, 49, 21, 68, 13, 25 А, 9, 74 Б, 62, 2, 19, 7 Б, 42, 1, 66, 23, 64, 39, 51, 86, 46, 49 А, 38, 48, 76, 78, 82, 68, 72, 5, 42 А,  Драндарска Падина  0,  Извън Регулацията  26, 2, 8, 16, 15, 5, 3, 17, 66, 14, 18, 11, 9,  Малчика  34, 4 Б, 30 А, 40, 10, 44, 28 А, 16, 36, 32, 18, 4 А, 2, 38 А, 22, 14, 22, 26, 2 Б, 8, 48, 4, 2, 42, 2 А, 16, 30,  Малчика  62, 50, 66, .18, 68, 52, 132, 58, 16, 60, 30, 16, 52, 60,  Стара Планина  138, 113, 3, 13, 119, 15, 115, 109, 117, 13, 142, 132 В, 136,  Христо Ботев  3, 1, 11, 15, 7, 13.

На 02.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Оселна,  Общ. Мездра:   Васил Левски  5,  Васил Левски  3, 11,  Витоша  13, 14, 16, 1 Б, 21, 19, 83 А, 15,  Георги Димитров  106, 128, 61, 87, 69, 108 А, 79 Б, 95, 126, 15, 101 А, 130 А, 65, 110, 61, 94, 81, 97, 99, 96, 81 А, 67, 94а, 73, 98 А, 105 А, 130, 91, 106 , 79, 85, 103, 102, 107, .79 Б, 106 А, 57 А, 83 Б, 83 Б, 85, 75, 93, 102 А, 77, 105, 99 А, 100, 98, 107 А, 83, 112 А, 57, 81 А, 130, 90, 95, 91, 104, 90, 94 Б, 127, 83, 101,  Георги Димитров  98, 132, 117, 142, 132, 110, 127, 109, 136, 150, 150а, 115, 148, 144, 115, 73, 91,  Георги Димитров  17, 56 А, 20, 5, 8, 24, 16, 50, 45, 15, 2 А, 80, 7 А, 58, 12, 14, 54, 74, 27, 33, 25, 10, 7 Б, 70, 70, 4, 51, 21, 40, 37, 44, 84, 11, 35, 49, 21, 68, 13, 25 А, 9, 74 Б, 62, 2, 19, 7 Б, 42, 1, 66, 23, 64, 39, 51, 86, 46, 49 А, 38, 48, 76, 78, 82, 68, 72, 5, 42 А,  Драндарска Падина  0,  Извън Регулацията  26, 2, 8, 16, 15, 5, 3, 17, 66, 14, 18, 11, 9,  Малчика  34, 4 Б, 30 А, 40, 10, 44, 28 А, 16, 36, 32, 18, 4 А, 2, 38 А, 22, 14, 22, 26, 2 Б, 8, 48, 4, 2, 42, 2 А, 16, 30,  Малчика  62, 50, 66, .18, 68, 52, 132, 58, 16, 60, 30, 16, 52, 60,  Стара Планина  138, 113, 3, 13, 119, 15, 115, 109, 117, 13, 142, 132 В, 136,  Христо Ботев  3, 1, 11, 15, 7, 13.

На 03.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Оселна,  Общ. Мездра:   Васил Левски  5,  Васил Левски  3, 11,  Витоша  13, 14, 16, 1 Б, 21, 19, 83 А, 15,  Георги Димитров  98, 132, 117, 142, 132, 110, 127, 109, 136, 150, 150а, 115, 148, 144, 115, 73, 91,  Георги Димитров  106, 128, 61, 87, 69, 108 А, 79 Б, 95, 126, 15, 101 А, 130 А, 65, 110, 61, 94, 81, 97, 99, 96, 81 А, 67, 94а, 73, 98 А, 105 А, 130, 91, 106 , 79, 85, 103, 102, 107, .79 Б, 106 А, 57 А, 83 Б, 83 Б, 85, 75, 93, 102 А, 77, 105, 99 А, 100, 98, 107 А, 83, 112 А, 57, 81 А, 130, 90, 95, 91, 104, 90, 94 Б, 127, 83, 101,  Георги Димитров  17, 56 А, 20, 5, 8, 24, 16, 50, 45, 15, 2 А, 80, 7 А, 58, 12, 14, 54, 74, 27, 33, 25, 10, 7 Б, 70, 70, 4, 51, 21, 40, 37, 44, 84, 11, 35, 49, 21, 68, 13, 25 А, 9, 74 Б, 62, 2, 19, 7 Б, 42, 1, 66, 23, 64, 39, 51, 86, 46, 49 А, 38, 48, 76, 78, 82, 68, 72, 5, 42 А,  Драндарска Падина  0,  Извън Регулацията  26, 2, 8, 16, 15, 5, 3, 17, 66, 14, 18, 11, 9,  Малчика  34, 4 Б, 30 А, 40, 10, 44, 28 А, 16, 36, 32, 18, 4 А, 2, 38 А, 22, 14, 22, 26, 2 Б, 8, 48, 4, 2, 42, 2 А, 16, 30,  Малчика  62, 50, 66, .18, 68, 52, 132, 58, 16, 60, 30, 16, 52, 60,  Стара Планина  138, 113, 3, 13, 119, 15, 115, 109, 117, 13, 142, 132 В, 136,  Христо Ботев  3, 1, 11, 15, 7, 13.

На 01.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Оселна,  Общ. Мездра:   Васил Левски  5,  Васил Левски  3, 11,  Витоша  13, 14, 16, 1 Б, 21, 19, 83 А, 15,  Георги Димитров  98, 132, 117, 142, 132, 110, 127, 109, 136, 150, 150а, 115, 148, 144, 115, 73, 91,  Георги Димитров  17, 56 А, 20, 5, 8, 24, 16, 50, 45, 15, 2 А, 80, 7 А, 58, 12, 14, 54, 74, 27, 33, 25, 10, 7 Б, 70, 70, 4, 51, 21, 40, 37, 44, 84, 11, 35, 49, 21, 68, 13, 25 А, 9, 74 Б, 62, 2, 19, 7 Б, 42, 1, 66, 23, 64, 39, 51, 86, 46, 49 А, 38, 48, 76, 78, 82, 68, 72, 5, 42 А,  Георги Димитров  106, 128, 61, 87, 69, 108 А, 79 Б, 95, 126, 15, 101 А, 130 А, 65, 110, 61, 94, 81, 97, 99, 96, 81 А, 67, 94а, 73, 98 А, 105 А, 130, 91, 106 , 79, 85, 103, 102, 107, 79 Б, 106 А, 57 А, 83 Б, 83 Б, 85, 75, 93, 102 А, 77, 105, 99 А, 100, 98, 107 А, 83, 112 А, 57, 81 А, 130, 90, 95, 91, 104, 90, 94 Б, 127, 83, 101,  Драндарска Падина  0,  Извън Регулацията  26, 2, 8, 16, 15, 5, 3, 17, 66, 14, 18, 11, 9,  Малчика  34, 4 Б, 30 А, 40, 10, 44, 28 А, 16, 36, 32, 18, 4 А, 2, 38 А, 22, 14, 22, 26, 2 Б, 8, 48, 4, 2, 42, 2 А, 16, 30,  Малчика  62, 50, 66, .18, 68, 52, 132, 58, 16, 60, 30, 16, 52, 60,  Стара Планина  138, 113, 3, 13, 119, 15, 115, 109, 117, 13, 142, 132 В, 136,  Христо Ботев  3, 1, 11, 15, 7, 13.

На 02.02.2021 г. /8:46-9:30 ч.; 15:46-16:30 ч./ - Типченица: 7-Ми Септември  27, 30, 34, 31, 31а, 33, 29а, 37, 35, 25, 38а, 40, 29, 49, 51, .59, 56, 67, 66, 60, 47, 42, 68, 52, 57, 63, 44, 58, 37, 64, 46, 59, 50, 45, 61, 70, 43, 48, 41, 53, 39, .8, 18, 28, 19, 13, 7, 17, 6, 2, 20, 16, 22, 5, 12, 3, 26, 21, 15, 24,  Бачо Киро  4, 8, 6, 1, 3, 7, 5,  Богомил Кръстев  1, 1а, 3, 11, 5, 7, 11, 10, 6, 13, 12, 14, 4, 8,  Боримечката  1, 2, 3, Водоснабдяване И Канализация ООД Местност Поповица  Пс,  Гаврил Генов  4, 3, 17, 5, 23, 20, 2, 9, 1, 11, 14, 27, 10, 19, 7, 13, 12,  Д-Р Иван Георгиев  2, 1, 12, 4, 3, 26, 8, 24, 5, 9, 11, 7, 14, 6, 13, 18, 11, 15, 9,  Данте Павлов  33, 5, 19, 9, 37, 6, 7, 8, 35, 31, 4, 3, 15, 13, 41, 29, 11, 21, 41, 23, 27,  Динко Петров  1, 2, 11, 14, 8, 17, 19, 7, 6, 5, 12, 15, 11, 25, 23, 3, 10,  Здравец  3, 4, 1, 2,  Иван Вазов  11, 10, 13, 6, 1, 2, 8, 5, 12, 4, 3, 14, 9, 17,  Иван Йончев  5, 27, 3, 15, 31, 8, 20, 13, 23, 7, 2, 22, 6, 28, 14, 9, 12, 10, 26, 17, 4, 16, 12а, 25, 33, 21, 24, 18, 7, 11, 1,  Иван Кожухаров  6, 11, 9, 7, 1, 1а, 5, 3, 2, 1, 4,  Иван Кръстев  10, 2, 4, 6, 1, 20, 18, 22, 16, 1,  Йордан Юнчев  20, 5, 9, 13 А, 11, 13, 16,18, 12,7,22,14,34,8,36,3,38, 15, 40, 1, 4, 2, Кирил И Методий  3, 2, 1, 5, 6, 7, 10, 9,  Кокиче  2, 6, 3, 1, 4,  Л. Каравелов  7, 4, 6, 3а, 9, 21, 3, 1, 17, 19, 13, 5, 10, 7, 8, 15, 23, 11,  Марин Георгиев  15, 16, 25, 4, 1, 7, 13, 2а, 6, 17, 5, 18, 12, 14, 19, 21, 8, 7а, 23, 2, 10, 3, 15,  Махала Креща  Къща, &Quot; &Quot;, Къща,  Махала Реката  ,  Махала Шумир  ,  Младост  8, 6, 2, 4, 1, 3, Муров Дол  2, 5, 4, 10,12,1,8, Незабравка  21, .4, .2, 2,  Петър Калчев  2, 7, 5,  Пролет  .2,  Рила  1, 5, 2, 3,  Синчец  5, 3, 1, Славчо Д.Йончев  16, 1, 14, 24, 22, 19, 30, 25, 21, 26, 23, 28,  Славчо Евтимов  10, 11, 14, 20, 5, 18, 2, 6, 22, 7, 3, 13, 4, 9, 1 Смильовец 1, Х. Димитър  5, 3, .4,  Христо Ботев  1, 8, 16, 14, 6, 1, 18, 22, 2, 4, 3,  Чаира 3, 1,  Ягода  1, 3, 2,    Пи 017152

Община Роман  

На 01.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. /   На 05.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Кунино:   Илия Пенчовски  20, 21, 4, .18, 2, 6, 5, .5, 3, .17, 7, .18 А, 5а, 10, 17, 1, 13, 8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  12, 10, 3, 14, 1, 11,  Липите  1,  Люляк  3, 1,  Петко Лалов  .68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, .57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 82, 86, 74, 75, 51, .73, .77, 106, .51, 84, 78, 69, 49, 53,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, .2,  Самуилица  1, 2, .4,  Симеон Найденов  4, 44, .36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 6, 32, 46, .30, 18, 7, 34, 11, 30, .24, 9, 48, 16,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 29, 1, 17, 23, 7, 27, 9, 25,  Теменуга  2, 1, 3, 4,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  Цветан Гановски  10, 6,  Цено Тодоров  17, 15, 2, 16, .24, 11 Б, 23, .2, 19, .34, 32а, 11 А, 34, 3, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1

Община Хайредин  

На 03.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Манастирище,  Общ. Хайредин:   9-Ти Септември  17, 3, 11, 10, 7, 14,  Ангел Василев Костов  16, 20,  Гаврил Генов  1,  Гаврил Генов  29, 27, 36, 25,  Георги Цв. Пълов  46, 44, 52, 42, 50, 34, 40, 38, 36, 48,  Дафинка Чергарска  6, 7, 12, 10,  Дунав  7, 6, 9,  Ивайло  6, 7, 5, 8,  Индира Ганди  39,  Лиляна Димитрова  5, 10, 3, 7, 4, 1, 6, 8,  Станке Димитров  53, 49, 51, 13, 37, 52, 43, 1, 33, 47, 45, 35,  Стара Планина  27,  Хан Крум  2, 23, 10, 27, 9, 15, 11, 1, 21, 5, 3, 25, 29, 7, 19,  Чавдар  35, 16, 4, 28, 20, 12, 10, 14, 15, 47, 27, 53, 31, 6, Рт ТП №7 Улично, 30, 8, 24, 18, 26, 29, 32,  Червена Армия  34, 26, 39, 51, 37, 29, 33, 38, 42, 28, 27, 23, 55, 21, 48, 49, 25, 31, 47, 36, 43, 30, 41, 53

На 05.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Манастирище,  Общ. Хайредин:   9-Ти Септември  25, 16, 21, 3, 37, 41, 18, 31, 33, 15, 12, 24, 19, 23, 29, 22, 28, 30, 27,  Ангел Василев Костов  4, 27, 6, 23, 3, 19, 25, 10, 2, 5, 8, 29, 9, 62, 21,  Васил Левски  2, 4, 1,  Дунав  1, 3, 5,  Индира Ганди  29,  Опълченска  9, 26, 18, 11, 16, 20, 22,  Петър Ненков  13, 50, 7, 52, 40, 38, 1, 9, 54, 34, Рт ТП №3 Улично, 3, 48, 44, 19, 32, 56, 5, 11, 15, 17, 23, 46, 21, 42,  Пчелина  31, 15, 23, 6, 10, 7, 13, 2, 9, 14, 1, 27, 17, 29, 4, 12,  Червена Армия  21

На 01.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Манастирище,  Общ. Хайредин:   9-Ти Септември  6, 4, 5, 7,  Иван Михайлов  19, 3, 4, 5, 15, 7, 11, 9, 6, 13, 10, 1, 8,  Местност Макавееца  Пс,  Петър Ненков  12, 18, 24, 22, 26, 10, 20, 16, 8,  Червена Армия  1, 12, 3, 10, 7, 14, 2, Рт ТП № Улично, 16, 6, 4, 20

На 02.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Манастирище,  Общ. Хайредин:   Александър Стамболийски  11, 5, 10, 8, 6, 13, 2, 12, 3, 1,  Георги Димитров  6, 4, 2, 5, 7, 1, 3,  Георги Цв. Пълов  6, 9, 1, 4, 7, 8, 5,  Цар Самуил  5, 2, 8, 14, 1, 3, 4, 10, 6, 12,  Червена Армия  24, 15, 28, 17, 13, 19, Рт ТП №8 Улично, 9

На 04.02.2021 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Манастирище,  Общ. Хайредин:   Гаврил Генов  15, 26, 10, 5, 8, 17, 2, 7, 18, 9, 21, 6, 19, 30, 28, 24, 14, 22, 13, 12, 3, 4, Рт ТП №5 Улично,  Георги Димитров  21, 12, 19, 25, 28, 30, 18, 13, 10, 23, 11, 20, 27, 22, 17, 14, 9,  Георги Цв. Пълов  35, 15, 33, 14, 37, 12, 17, 28, 24, 27, 30, 54, 20, 19, 31, 21, 29, 22, 13, 23, 25, 18, 16,  Дунав  11, 14, 9, 8, 12, 15, 17, 10, 18, 6,  Индира Ганди  9, 2, 3, 1, 5, 16, 7,  Лазар Драйчев  3, 6, 2, 5, 4,  Стара Планина  2, 3, 9, 4, 1, 7, 11,  Тодор Каблешков  43, 57, 47, 56, 55, 53, 18, 50, 52, 54, 41,  Цар Самуил  1,  Червена Армия  32

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути. Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
2021-01-29 12:14:31