Цветана Николова: Закупихме устройства и интернет карти за учениците

Цветана Николова: Закупихме устройства и интернет карти за учениците

Цветана Николова е директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Криводол от 2016 г. Завършила е магистратура по „Химия“ в Софийския университет. Зад гърба си има 41 години педагогически стаж.

 

Г-жо Николова, как се справят учители и ученици с онлайн обучението, кои са трудностите, които срещате?

 

В  епидемиологична обстановка  бе създадена необходимата организация за провеждане на дистанционно обучение. Педагогическите специалисти, снабдени всички с необходимата техника ,  своевременно сформираха екипите в MS TEAMS   за осъществяване на електронно обучение от разстояние. Бяха  проведени разговори с родителите и учениците относно провеждане на онлайн обучението, чрез които бяха разяснени организационните моменти в предстоящото обучение. Голяма част от родителите се включиха в подкрепа на своите деца и на учителите при осъществяване на ОРЕС обучението.

Педагогическите специалисти отговорно и професионално поеха задълженията си и в кратки срокове се адаптираха към използване на образователната платформа MS TEAMS. Трудностите не липсваха. Тези от обективен характер бяха от наличните възможности на семействата по отношение на интернет достъпа и наличието на електронни устройства. Ниският социален статус на голяма част от семействата беше предпоставка за включване на голям брой ученици на алтернативно обучение-чрез предоставяне на учебни материали от хартиен носител от образователните медиатори. Но за преодоляване на този момент намерихме решение – бяха закупени още устройства и карти за достъп до интернет и така само около 4% от учениците от 5 – 12 клас останаха на алтернативно обучение, като причината бе – желанието на родителите -   на децата им да се предоставят учебни материали на хартиен носител.

 

Притесняват ли се вашите колеги от заразяване с коронавирус, ще се ваксинирате ли вие и преподавателите?

 

 

Да кажа, че колегите не се притесняват от заразяване с коронавирус – няма да съм обективна напълно.Има учители , за които обстановката предизвиква смущение и това е нормално. Но мога да кажа с чиста съвест, че всеки член от екипа знае какво е да си учител и притесненията остават на заден план.А и работата от разстояние дава по – голяма сигурност и спокойствие.

Що се отнася до ваксинирането – мненията са различни, произтичащи от обективни и субективни причини – наличие на определени заболявания, за които не е ясно  действието на ваксината.

Само от града ли са учениците или имате и от селата?

 

В  нашето училище  - СУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Криводол се обучават 303 ученици – не само от града, но и от 11 населени места от общината. Пътуващите ученици са 89, за който Общината е осигурила училищни автобуси.

Трудно ли се управлява училище в малък град, как успявате да привлечете ученици и да се справите с бюджета?

Независимо от големината на училището и населеното място - трудности винаги има. Предимствата при нас са, че в едно малко населено място хората се познават, доверието към  училището и учителите е по – голямо и възникнали проблеми или срещани трудности намират бързи и адекватни решения.

Наличие на квалифицирани кадри от педагогически специалисти, професионалисти в своята област, със своята креативност и най – вече с любовта си към децата, както и обновената материално техническа база  е предпоставка  нашите ученици , завършвайки 7 -  ми клас, да предпочетат  да продължат своето образование в родното училище.

За учениците от другите населени места се организират „Дни на отворените учебни работилници”, чрез които популяризираме двете специалности  - „ Производство на мебели” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Провеждат се и общи мероприятия под формата на състезания с участието на ученици от четирите училища на територията на община Криводол.

По какви проекти работите в момента?

 

През настоящата учебна година нашето училище работи по :

 - „Подкрепа за успех”- Финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- „Образование за утрешния ден” - Финансиран от опеоративна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- "Заедно можем повече" -  на Община Криводол  - Наука и образование за интелигентен растеж.

-„Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти”- Финансиран от опеоративна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- „Ръка за ръка”-  финансиран по Програма РОМАКТ на Съвета на  Европа;

-  „Готови за успех – мултикултурна класна стая”-   финансиран по Програма „Еразъм +”.       

 

Какво ще пожелаете на учителите и възпитаниците на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“?

 

Какво да пожелая на учителите и учениците от моето училище?!Вече лично! Да бъдат здрави, да продължават да работят все така отговорно и всеотдайно и да не забравят , че каквито и предизвикателства да застанат на пътя ни – учителят, учениците и да не забравяме и родителите са тези, които вдъхновяват, мотивират и правят света по – добър, по – красив, по – вълнуващ.

 

 Интервю на Силвия Симеонова

Подробности четете и във вестник "Северозапад днес"!


2
3


2021-01-27 15:19:09