Ученици завършиха проект за разделно събиране на негодни за употреба батерии

Ученици завършиха проект за разделно събиране на негодни за употреба батерии

Учениците от IV „б” клас в ОУ „Христо Ботев” - Мездра завършиха успешно изпълнението на екологичен проект за разделно събиране на негодни за употреба батерии под наслов „Планетата Земя“. В рамките на проекта децата събраха, заедно с останалите ученици, учители и служители в училището, повече от 17,5 килограма стари портативни батерии. За целта на общодостъпно място - в коридора на учебното заведение, беше поставен специален контейнер.

В присъствието на директора Иван Иванчев, младите природозащитници предадоха събраните батерии на Георги Гергов, гл. експерт „Опазване на околната среда“ в Община Мездра, който от своя страна ще ги предаде на столична фирма, специализирана в рециклирането на този вид опасни отпадъци. Той благодари на децата за активното им участие в тази полезна инициатива, с което допринасят за опазването на природата.
2021-01-27 13:03:24