Община Чупрене планира чистене на речните корита

Община Чупрене планира чистене на речните корита

На 28 януари в 9. 30 стартира заседание на общинския съвет в Чупрене. То ще се проведе в сградата на читалището. Гласувано ще бъде създаването на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. Очаква се одобрение от местния парламент, за да стартира почистване на речните корита в населените места на територията на Община Чупрене от храсти и друга дървесна растителност, почистване на дерета и долове в земеделски земи – общинска собственост, и крайпътните канавки на общинските пътища, с цел поддържане проводимостта на реките, доловете и крайпътните канавки, и предотвратяване на бедствия. Кметът Анжело Добричов е внесъл за разглеждане и отчета на План – сметката за приходите и разходите на такса ”Битови отпадъци” за 2020 год. Общинският съвет се очаква  да одобри и реализираните в края на 2020 год. икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности и от местните дейности, в размер на 1 317 075 лв. Тези и други точки ще бъдат подложени на гласуване утре сутрин. Председател на общинския съвет в Чупрене е Иван Велков.
2021-01-27 10:51:48