Община Враца: Улиците са проходими при зимни условия

Община Враца: Улиците са проходими при зимни условия

Над 200 тона техническа сол и магнезиев хлорид са използвани за обработване на пътната мрежа в града против заледяване. Екипите на БКС приоритетно почистват главните пътни артерии, трасето на градския транспорт и вътрешноквартални улици. В участъците, където не може да влезе специализираната техника на БКС, пътните отсечки се почистват от арендатори. Тротоарите и централната пешеходна зона се почистват ръчно от служители на предприятието, както и с роторни снегорини.  Стръмните участъци в кварталите се обработват отново против заледяване.

Четвъртокласната пътна мрежа до населените места е проходима при зимни условия. Към момента е затруднено движението по участък към селата Чирен-Девене-Три кладенци и на изхода за село Бели извор, като в момента отсечките се почистват отново от специализирана техника. Общественият транспорт в града се осъществява по график.

Сигнали могат да бъдат подавани на тел.:0885 11 88 57.


1
2
3


2021-01-27 10:24:33