Такса куче плащат в Мездра

Такса куче плащат в Мездра

31 март е крайният срок за плащане на годишната такса за притежаване на домашни кучета.

Таксата за притежаване на домашен любимец (куче) е в размер на 10 лв. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

След този срок ще се извършват проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 20 лв. до 200 лв. на основание Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано в Община Мездра от неговия собственик в срок до три месеца. Такса не се заплаща за кучета на лица с увреждания, за кастрирани четириноги, такива които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект, както и ловните, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Освободените от такса собственици не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

 
2021-01-27 10:05:55