Община Оряхово уважи лекари и акушери

Община Оряхово уважи лекари акушери

Община Оряхово за поредна година уважи всички лекари и акушери, които са помагали на новия живот – вчера и днес. Цвете и поздрав за Бабинден получи и наскоро навършилата 100 години акушерка – Лушка Пешева, която е била пример за поколения акушерки.

През изминалата 2020 година на територията на общината са родени 59 бебета – в град Оряхово 27, с. Селановци – 17, с. Остров – 8, с. Лесковец – 2, с. Галово – 3, с. Горни вадин – 1, с. Долни вадин – 1.

Последното бебе, родено през 2020 година е Никол Валентин Ватова. Очаква се и първото бебе за 2021г.  

 


2


2021-01-22 10:35:39