Ученици се запознаха с институциите в Евросъюза

Ученици се запознаха с институциите в Евросъюза

Старшият посланик Ивалина Иванова от врачанското ППМГ "Акад. Иван Ценов" проведе информационна беседа с учениците от 9б клас в часа на класа. Тя ги запозна с основните институции на Европейския съюз. Това е една от стъпките към по-голяма информираност на учениците от гимназията, и в частност на младшите посланици, за дейността на Европейския парламент. Като краен продукт от проведеното събитие е създаден електронен документ, който може да се използва като ресурс за запознаване и на останалите ученици с най-важната информация за Европейските институции. Стремежът е информацията да се онагледи по достъпен начин и с много снимков материал.
2021-01-20 10:29:33