Калин Каменов дава рамо на МБАЛ „Христо Ботев”

Калин Каменов дава рамо на МБАЛ „Христо Ботев”

Представителят на община Враца да гласува „за“ тегленето на кредит в размер на 5 милиона и 200 хиляди лева на акционерното събрание на болница. За представител на кметството е определен градоначалникът Калин Каменов.

Предложението е внесено от председателя на местния парламент Владимир Христов и е част от дневния ред на първото за годината заседание. Акционерите в здравното заведение, сред които най- големият е държавата, се събират в края на месец януари. При липса на кворум резервната определена дата е през февруари.

Освен тегленото на кредит от страна на лечебното заведение като основни точки в дневния ред на общото събрание са залегнали промяна на капитала на болницата и промяна на устава на дружеството.
2021-01-19 11:25:31