Предоставят топъл обяд на хора в нужда от Бойчиновци

Предоставят топъл обяд на хора в нужда от Бойчиновци

Община Бойчиновци набира заявления за предоставяне на „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ през 2021 година. Ще бъде осигурявана храна на 30 лица за периода м. Февруари – Април 2021 г.

От възможността ще могат да се възползват лица без доходи или с ниски, под линията на бедност. Хора поставени под карантина, живеещи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа, както и лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа. Желаещите могат да подават заявления в сградата на Домашен социален патронаж гр. Бойчиновци

На телефон – 09513/22-36 можете да подавате информация от и за лица попадащи в целевите групи в рамките на работния ден от 8:00до 17:00 часа.

Заявления се приемат до 22 януари.

 
2021-01-18 12:39:08