Голяма инвестиция предвижда софийска фирма в Долни Цибър

Голяма инвестиция предвижда софийска фирма в Долни Цибър

Софийско дружество предвижда сериозна инвестиция в с. Долни Цибър, община Вълчедръм. Това става ясно от инвестиционно предложение на фирмата. Тя възнамерява да реализира две значими инвестиции. Първият проект предвижда нова овцевъдна ферма с капацитет до 1200 овце- майки, разплодни и майки, заедно с доилен център, разположени в имот, собственост на възложителя. Тя ще бъде с автоматизирани ленти и поилки за овцете. Те ще бъдат разделени в две ферми, всяка за 600 овце. Очаква се заради високата автоматизация фермата да се обслужва от 6 работници.

Второто предложение на фирмата е за изграждане на рибно стопанство за африкански или европейски сом, като се предвижда рециркулационна система, като ще се пречиства до 90 % от използваната вода. Ще бъде изграден риболюпилен комплекс, както и 12 басейна за отглеждане на отрасналите рибки.
2021-01-17 11:16:57