Почна се! Врачанските лекари записват желаещи ваксина срещу COVID

Почна се! Врачанските лични лекари записват желаещите ваксина срещу COVID

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА !

Информираме Ви, че ако сте здравно осигурени лица и желаете да се ваксинирате срещу COVID-19, трябва да се обръщате към Вашите лични лекари. Те ще изготвят списъци, съдържащи три имена, телефон за връзка, професия и месторабота, които следва да предадат в РЗИ – Враца до 15 февруари 2021г. Списъците ще се използват при разпределението на ваксините.

Имунизациите ще се извършват съгласно Фазите за имунизиране, определени в Националния имунизационен план.

Ако сте с прекъснати здравноосигурителни права, ще можете да се ваксинирате в специализирания имунизационен кабинет в РЗИ – Враца.

За целта е необходимо да се запишете по един от следните начини: на тел. 087 9144769 - Снежана Ангелова, главен специалист в дирекция АПФСО, на e-mail:  [email protected] , на място в РЗИ – Враца, ет. 1.

Необходимо е да предоставите трите си имена, телефон за връзка, информация за здравно осигурителния Ви статус, професия и месторабота, ако работите в момента.

Ако желаете изрично да се имунизирате с ваксината на Moderna, е необходимо също да се запишете в РЗИ –Враца по един от упоменатите по-горе начини.

Имунизациите ще се извършват съгласно Фазите за имунизиране, определени в Националния имунизационен план.

Фазите за имунизиране на подлежащите групи от населението, съгласно  Националния имунизационен план са както следва:

Фаза I: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник  фармацевти и друг помощен персонал.

Фаза II: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти  и персонал на ферми за отглеждане на норки. 

Фаза III: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.

Фаза IV: Възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания, поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.

Фаза V: Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Към момента в страната се извършват планираните дейности от Фаза I, като се подготвя стартиране на Фаза II.

 

За област Враца във Фаза I се имунизира медицински персонал в следната последователност: персонал на лечебни заведения за болнична помощ, към които има разкрити отделения за лечение на COVID-19; персонал на останалите лечебни заведения за болнична помощ, ОПЛ и специалисти от извънболничаната помощ, стоматолози, фармацевти.

За област Враца към днешна дата са приложени 386 дози, 36 от тях за дата 13.01.2021г. Ваксинациите са организирани в 11 лечебни заведения и 1 кабинет в РЗИ – Враца.

В рамките на Фаза II ще се обособят нови имунизационни кабинети, за което ще предоставяме информация регулярно.
2021-01-14 16:20:56