84 родители са подпомогнати финансово от Община Мездра

84 родители са подпомогнати финансово от Община Мездра

През последните 13 години еднократна финансова помощ на обща стойност малко над 500 хил. лв. са получили около 1 600 семейства  от община Мездра.

С цел насърчаване на раждаемостта и на отглеждането на деца, през 2020 г. Община Мездра е изплатила еднократна финансова помощ при раждане на дете на 84 родители. 44 от тях са подпомогнати с по 350 лв. за първо дете, 35 - с по 300 лв. за второ дете и 5 - с по 100 лв. за трето дете. Две майки са получили еднократна помощ за новородени близнаци.

Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето. Другото изискване е двамата родители да имат минимум средно образование.

Мярката беше въведена преди 13 години с решение на Общинския съвет. Впоследствие тази добра практика беше възприета и от други общини в България. Средствата за финансовото й обезпечаване се залагат ежегодно в общинския бюджет. През периода 2008-2020 г. Община Мездра е подпомогнала общо 1 601 родители, за което от местната хазна са заделени 507 600 лв.

 
2021-01-13 15:10:22