Читалища в община Димово получават допълнителни средства

Читалища в община Димово получават допълнителни средства

На последната сесия на местния парламент бе приета годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Димово, която включва план-програмите на всяко читалище за 2021 година. Допълнителни финансови средства за финансиране на хонорари на ръководителите на певчески и танцови състави, разходи за ремонти и участия в културни събития и прояви ще получат няколко от културните институции. Това са НЧ „П.Хилендарски“ гр. Димово – 4 332 лв; НЧ „Н. Будител“ с. Гара Орешец – 4 290 лв; НЧ „Изгрев“ с. Воднянци – 1 210 лв. и читалището в Арчар, което е поискало допълнителни 170 лв. Средствата, отпуснати с решение на общинския съвет, са необходими, тъй като делегираният бюджет не е достатъчен за покриване нуждите на читалищата съобразно мероприятията, планирани в културния им календар
2021-01-12 11:09:56