Обновяват уличното осветление в Кнежа

Обновяват уличното осветление в Кнежа

Община Кнежа получи одобрение на проект за обновяване на част от уличното осветление на територията на града. Радостен е и фактът, че от 107 общини, Община Кнежа е сред 20-те, които спечелиха финансиране.

Дейностите ще се изпълняват съвместно с норвежкия партньор Executive Decision Support AS. Предвижда се подмяна на осветителните тела на улиците: „23 Септември“, „Отец Паисий“, „Кирил и Методий“, „Райна Княгиня“, „Христо Ботев“, „Димитър Благоев“, „Христо Смирненски“, „Георги Михайлов“, „Райко Даскалов“, „Иван Вазов“ и ул. „Филип Тотю“ в гр. Кнежа.

Общият бюджет на проекта възлиза на 683 990,35 лева и е осигурен от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021.

Проектът ще осигури добра осветеност при значителна икономия на енергия, добри условия на живот на жителите на града, както и сигурност и спокойствие на гражданите.

 

 

 
2021-01-08 09:48:01