Откриха център за административно обслужване в Брегово

Откриха център за административно обслужване в Брегово

Откриха Център за aдминистративно обслужване в Община Брегово. Той се намира се на първия етаж в сградата на общината и има обособени помещения за обслужване на едно гише. Осигурен е удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и родители на малки деца с детски колички до служебните помещения, в които ще се осъществява административното обслужване.

В центъра гражданите могат да получат над 170 административни и технически услуги на едно място. Създадени са съвременни условия, както за служителителите, така и за гражданите, които са изключително улеснени при предоставянето на услугите. Центъра за административно обслужване е обзаведен и оборудван, а също и осигурен със специализиран софтуер, позволяващ по електронен път да се осъществява връзката между центъра и специализираната администрация в общината.

Работно време на Центъра за административно обслужване

8:30 до 17:00 часа.


2


2021-01-04 13:59:22