В Димово освободиха от такси за градина и ясла родителите

В Димово освободиха от такси за детска градина родителите

В община Димово освободиха за три месеца от заплащане на такса родителите, чийто деца посещават детски заведения. Това стана по инициатива и предложение на кмета на Община Димово Светослав Славчев. Съветниците го подкрепиха на проведено заседание на Общинския съвет- Димово на 29 декември. Така беше взето решение родителите и настойниците на децата, които посещават детски ясли и детска градина в цялата община да бъдат освободени от заплащане на месечни такси за периода до 31.03.2021 г. Предложението на кмета Славчев е резултат от обстоен преглед и анализ на разходите и възможността на Община Димово да поеме заплащане на таксите. Предложението е продиктувано от желанието на ръководството на Община Димово да помогне и стимулира родителите и настойниците на децата на Общината за справяне с последиците от пандемията.
2020-12-31 14:35:17